Kara ve Deniz Ulaşımında Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi Nasıl Olmalıdır?

Kimyaları gereği tehlike arz eden maddelerin güvenle alıcısına ulaşabilmesi…


Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Material Safety Data Sheet anlamına gelen MSDS açılımı, Güvenlik Bilgi Formu…


sağlık sektöründe tmgd

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

Hastaneler, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri ve sağlık ocakları gibi sağlık…


tehlikeli madde faaliyet belgesi

TMFB Belgesi Nasıl Alınır?

Tehlikeli maddelerin karayolu ile ulaşımını kapsayan ADR’ye göre ; tehlikeli…