ADR Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Maddelerin faaliyetleri ile ilgili birçok farklı belge türü bulunmaktadır.
Örnek vermek gerekirse, Tehlikeli Madde Faaliyetinde bulunan bir işletme Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Tehlikeli Madde Faaliyetinde bulunan bir kıyı tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB), Tehlikeli Madde taşıyan araçlara ait muayene ve ADR belgeleri (araç türüne, yaşına ve tehlikeli madde türüne göre değişiklik gösterebiliyor), Tehlikeli Madde taşıma yetki belgeleri gibi çeşitli belge türleri vardır.
TMGD TR MÜHENDİSLİK olarak, Tehlikeli Maddelerin tüm taşıma türlerinde faaliyeti süresince, alanında uzman ve tecrübeli danışmanları ile belgelendirme işlemlerinizi hızlı ve doğru şekilde çözüme kavuşturmaktayız.

*Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Bir takvim yılı içerisinde net elli ton/elli bin m3 ve üstü miktarlarda tehlikeli madde ile iştigal eden işletmeler ile herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin alması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için işletmelerin başvurularını ve süreç takiplerini gerçekleştiriyoruz.

 

*Tehlikeli Madde Muafiyet Raporu

Bir takvim yılı içerisinde, tüm faaliyet kollarının toplamında elli ton/elli bin m3 sınırını geçmeyen işletmeler (sınıf 1 , sınıf 6.2 , sınıf 7 hariç)  her yılın ilk 3 ayında önceki senenin 1 yıllık (01.01/31.12) tehlikeli madde iştigal miktarlarını yetkili bir kuruluşa raporlandırmak ve bunun sonucunda denetim geçirerek muafiyet belgesi almak zorundadır. Tehlikeli Madde Muafiyet Belgesi için işletmelerin ön denetimlerini , raporlamalarını ve başvuru evraklarını hazırlıyor ,  başvurularını ve süreç takiplerini gerçekleştiriyoruz.

Adr belgesi: karayolu ile tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin alması gereken bir lisanstır. Adr belgesi Türkiye’ de SRC5 belgesi olarak adlandırılır. Adr belgesi yani SRC5 belgesi temel, tank, patlayıcı ve radyoaktif madde taşımacılığı olarak sınıflandırılmıştır.

ADR NEDİR?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre karayoluyla yapılacak olan Tehlikeli Madde Taşımalarında bu anlaşma hükümleri uygulanacaktır. Bu anlaşma, ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre ‘de yapılmış ve 29 Ocak 1968 ‘de yürürlüğe girmiştir.
Türkiye bu anlaşmaya 22 Mart 2010 yılında taraf olmuştur.

ADR sözleşmesinin genel yapısal özellikleri:

 • Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefl er
  • Yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük değil
  • Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağı (ikili / çoklu)
  • ADR = EK-A ve EK-B olmak üzere iki bölüm toplam 1200 sayfadan oluşmaktadır.
  • Diğer modlar (kombine, unimodel, multimodel) ile uyumu sürdürmek, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir.
  • Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için gerçekçi değildir.
  • ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ne girmek isteyen üye ülkeler buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır.

ADR Sertifikasını Kimler Alabilir?

ADR sertifikasını Tehlike arz eden yük nakliyatı faaliyetinde kullanılan ambalaj, IBC, basınçlı kap, büyük boyutlu ambalaj, tank üretimi yapan kuruluşlar ve kara yolunda hareket halinde bulunan tehlike arz eden madde taşıyan vasıta sahipleri bu belgeye sahip olmak zorundadırlar.
ADR Sertifikasını Almak Zorunda Olanlar
» Tehlike arz eden yük  maddesi taşıyan araç sürücüleri
» Tehlike arz eden yük  maddesi gönderici ve üretici
» Tehlike arz eden yük  maddesi taşıyıcıları
» Tehlike arz eden yük  maddesi alıcıları
» Tehlike arz eden yük  maddesi yükleyicileri
» Tehlike arz eden yük  maddesi paketleyicileri
» Tehlike arz eden yük  maddesi depolayıcılar
» Tehlike arz eden yük  maddesi doldurucuları
» Tehlike arz eden yük  maddesi üreten işletmeci
» Tehlike arz eden yük  maddesi taşıyan araç sahibi
» Tehlike arz eden yük  maddesi taşıyan yedek sürücüler
ADR Sertifikasını Alabilecek Olan Kişiler
» Tehlike arz eden madde üretimi gerçekleştiren, taşıma faaliyetinde bulunan, depolama uygulamasını yapan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan kuruluşların tehlike arz eden maddeler konusu hakkında uzmanlaşmak isteyen yöneticileri
» Tehlike arz eden maddeler konusu hakkında hızlı bir kariyer hedefi olan  herkes
Akademisyenler
» Firma bünyesinden yada ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak görevli TMGD – tehlike arz eden madde güvenlik danışmanı olarak çalışma talebi olanlar veya bu konu dahilinde kendilerine yada kuruluşlarına ciddi bir şekilde bilgi ve uzmanlık yaratmayı arzulayanlar alabilir.
Bu durumda  kuruluşlar tedarik edecekleri taşıma faaliyetleri ünitelerinin bu yeterliliklere sahip olmasını sağlamak zorundadır. Kuruluşların bu yeterlilikleri ADR belgesi olarak ta bilinen imalat yetkilendirmesi ile tarafsız bir kuruluş olan SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilir.

Kişi Bilgileriniz

E-Posta

Konu

Telefon

Mesajınız