Whatsapp
Alternate Text
img

10

Ağu

Kkdik Kayıt ve Ön Kayıt Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ağu 10, 2021
Hemen TMGD TR KKDİK Ekibinden Teklif Alın

KKDİK; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelir. KKDİK’in amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK Yönetmeliği gereğince, Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden firmalar, KKDİK kapsamında ürettikleri ya da ithal ettiği maddelerin kayıtlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kimyasal Kayıt Sistemi( KKS)’ye yapacaktır. KKDİK kapsamına giren maddeler için ön kayıt işlemleri 31.12.2020 tarihine kadar sistem üzerinden yapılmalıdır.

KKDİK Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

31.12.2020 tarihine kadar aşağıdaki bilgileri içeren ön-MBDF’yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletmelidir:

 • Ek-6’ya göre maddenin kimliği,
 • Tedarik zincirindeki rolü

KKDİK kayıt işlemleri, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri içeren bir kayıt dosyasının bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor.
Ön kayıt işleminin ardından başlayacak; 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin 31/12/2017- 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt altına alınması gerekiyor.

31.12.2023 tarihine kadar kayıt için sunulacak dosya;

 • İmalatçı veya ithalatçıların kimliği,
 • Maddenin kimliği,
 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi,
 • Maddenin güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri,
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi,
 • Belirtilen testlerin uygulanmasından elde edilen bilgilerin çalışma özetleri,
 • Verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı/ imalatçı tarafından seçildiği,
 • Kimyasalların değerlendirilmesi konusunda değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim,
 • Test önerileri,
 • 1 ile 10 ton arasında bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi,
 • İmalatçı ya da ithalatçının, sonuçların halkın erişimine açılmaması konusundaki isteği,
 • Kimyasal güvenlik raporu

bilgilerini içermelidir.

KKDİK Yönetmeliği’ne göre ön kayıt/kayıt işlemleri sadece Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından yapılabildiğinden, Türkiye’ye kimyasal ihraç eden şirketler, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliği’ne uyumunu sağlamaları ve bilgi gizliliğini sağlamak için "Tek Temsilci" atayabilirler.

Birden Fazla Kayıt Ettiren Tarafından Verilerin Ortak Sunulması

Bir veya birden fazla imalatçı tarafından imal edilen ya da bir veya birden fazla ithalatçı tarafından ithal edilen kayıt işlemine tabi tutulacak maddeler için; bildirim işlemi önce lider kayıt ettiren tarafından yapılmalıdır. Bu işlemden sonra her bir kayıt ettiren kendine ait bildirimi ayrıca sunmalıdır. Fakat bilginin ortak sunulmasında kayıt ettirenin ticari açıdan gizli olduğunu düşündüğü bilgilerin ifşa edilmesine yol açıyorsa, lider kayıt ettiren ile görüş ayrılıklarına yol açıyorsa belirtilen bilgileri kayıt dosyası ile birlikte gerekçelerini sunduğu takdirde ayrı da sunabilir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu sınav değerlendirmesi sonucu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından yürütülmektedir.

TMGD TR Mühendislik olarak; şirketiniz ve ithalatçılarınız için sunduğumuz KKDİK Yönetmeliği kapsamında;

işlemlerini yapıyoruz.

Siz de KKDİK için Çevre ve Kimya Mühendislerinden oluşan tecrübeli ve yetkin KDU ekibi ile TMGD Mühendislik’ten destek almak için tıklayın

Last Text

Reach Nedir ,Reach, Reach Yönetmeliği
Reach Nedir ? Kas 24, 2021
Konşimento , Konşimento Nedir,Taşıma Senedi
Konşimento Nedir Kas 05, 2021