Tehlikeli madde faaliyet raporu ile atık beyanı arasındaki fark nedir?

10

Ağu

Ağu 10, 2021

Atık Beyanı

Tehlikeli madde faaliyet raporu, işletmede kullanılan tehlikeli maddelerin tüm faaliyet kollarında (Alıcı–Boşaltan–Yükleyen–Gönderen–Paketleyen–Dolduran–Tank-Konyetner İşletmecisi ve Taşıyan) yıllık faaliyetinin U-Net Otomasyon sistemi üzerinden firmaya atanmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından girişlerinin yapılmasıyla oluşturulmaktadır.

Atık beyanı ise tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevreyi kirletici vasfı olan atıkların firmaya atanmış olan Çevre Danışmanı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazılım sistemi üzerinden bildirilmesi ile oluşturulmaktadır.

TEHLİKELİ ATIK BEYANI

Çevre Mevzuatı gereği tehlikesiz ve tehlikeli atık üreticileri atık beyan formunu her sene önceki yılın bildirimini kapsayacak biçimde en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı programı ile doldurmalı, onaylamalı ve çıktısını alarak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.

Hazırlanmış Tehlikeli atık beyanı belgelerinin doldurulması ve hazırlanması için web tabanlı programa https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır. Entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması (TABS bileşeni) her yıl Ocak - Mart ayları arasında  atık üreticilerinin beyan girişine açılmakta ve 31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılmaktadır.

Atık üreticilerinin, bu yükümlülükleri yerine getirmesi için ilk olarak Bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları şartı bulunmaktadır. Atık üreticileri, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr adresi üzerinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını (TABS) doldurup onaylanmasından sonra çıktı alarak saklamalıdırlar.

Tehlikeli Atıklar
• Pil ve Akümülatörler
• Atık Yağlar
• Ağır Metal İçeren Atıklar
• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde ”*” işaretli olan atıklar

Tehlikesiz Atıklar
• Evsel Atıklar
• Ambalaj Atıkları
• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde ”*” işaretli olmayan atıklar

Tıbbi Atıklar
• Tehlikeli Tıbbi Atıklar
• Tehlikesiz Tıbbi Atıklar

Olarak ayrılmaktadır.

Atık beyanı için atıkların teslim belgelerinin olması gereklidir. Bunlar Tehlikeli Atıklar İçin Ulusal Atık Taşıma Formları (UAFT) ve Ambalaj Atıkları için teslim alındığını gösterir Makbuz/Fatura Kayıtlarıdır.

Atık Beyanı Nasıl Yapılır? Atık Beyan İşlemi Basamakları Nelerdir?

1- Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt yapılarak giriş sağlanır.
2- Firma Atık Yönetim Uygulamasında aktifleştirilir. Uygulamaya giriş sağlanır.
3- Atık Beyan Sisteminde Firma/Tesis Bilgileri kontrol edilerek güncellenir.
4- Aynı bölümde tesise ait NACE Kodu ve Kapasite Bilgileri girilir.
5- Tehlikeli Atık Beyanı Sistemi üzerinden dönem beyanı (2021 yılı) belirtilerek Bakanlık onayına sunulmaktadır.

Herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için, bu iş ve işlemleri süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Beyanı adımları aşağıdaki gibidir;