Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz TMGD TR Mühendislik Limited Şirketinden tamamen bağımsız fakat çalışma sistem ve prensipleri bire bir olarak ilerleyen çözüm ortağı kuruluşumuz ÇEVRE TR Mühendislik Limited Şirketi tarafından sağlanmaktadır.

 

Çevre ve İzin Lisans Hizmetleri; İşletmelerin, faaliyetleri gereği Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek1 ve Ek 2 listeleri kapsamında olup olmadığı değerlendirilir. Yönetmelik kapsamına giren işletmeler için Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi temin edilir.

 

Bağımsız Çevre Denetimleri ve Yasal Uygunluk Değerlendirme; Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında işletmeler her ay düzenli olarak ziyaret edilerek denetlenir, işletmelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğu sağlanarak değerlendirmeler yapılır. Eksikler var ise tespit edilerek tamamlanması yönünde yol haritaları hazırlanır.

 

Çevresel Risk Analizi; Kalite standartları gereği, işletmeler için tüm çevresel faktörler değerlendirilerek riskler belirlenir.

 

Çevre Eğitimleri; İşveren ve personellere, mevzuat kapsamında gerekli çevre eğitimleri düzenlenir.

 

Çevresel Acil Durum Tatbikatları; İşletmede meydana gelebilecek dökülme, sızıntı gibi risk durumları için acil durum tatbikatı uygulanır ve personel, ekipman yeterliliği ölçülür.

 

Atık Yönetimi Danışmanlığı; İşletmelerde oluşan tehlikeli, tehlikesiz, ambalaj ve evsel atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasından, depolanması, geri kazanım veya bertarafına kadar olan süreç hakkında çalışan ve işveren bilgilendirilerek atık yönetiminin yönetmeliklere uygun şekilde yapılması sağlanır.

 

Yasal İzin ve Süreçlerin Takip Danışmanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bağlı bulunulan Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular takip edilerek sonuçlanması sağlanır.

 

Uluslararası Standartlar ve Projelerde Uygunluk Değerlendirme; Uluslararası standartlar incelenerek işletmelerin bu standartlara uygunluğu ve takibi sağlanır.

 

Çevre Yönetim Planı Hazırlanması; Kalite ile ilgili çalışmalar yapan ve ISO 14001 Belgesi alan tesisler için planın hazırlanması aşamasında kalite birimine gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek işlemlerin daha hızlı ve doğru ilerlemesi sağlanır.

 

Çevre Projeleri Yönetim Danışmanlığı; İşletme tarafından yapılması planlanan herhangi bir Çevre Projesi (atık azaltma, enerji tasarrufu, hava kalitesinin arttırılması, su kalitesinin arttırılması, ağaçlandırma gibi) için gerekli araştırmalar yapılarak firmalar doğru şekilde yönlendirilebilmektedir.

 

ÇED Raporu Hizmetleri

ÇED Raporu Hazırlanması; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur.  Raporun incelenmesi ve yerinde yapılan denetimler sonucunda alınan “ÇED Olumlu Kararı” sonrasında proje hayata geçirilir.

 

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için” Proje Tanıtım Dosyası” hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulur. Dosyanın incelenmesi ve yerinde yapılan denetimler sonucunda alınan “ÇED Gerekli Değildir Kararı” sonrasında proje hayata geçirilir.

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ ne tabi projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilmez, proje için yatırıma başlanamaz.

 

ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri; ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği, üretim kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilir.

 

ÇED Kapsam dışı başvuruları ve Takibi; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek1 ve Ek 2 listeleri kapsamında yer almayan işletmeler için faaliyete başlamadan önce ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak ÇED Kapsam Dışı Yazısı alınmaktadır.

 

Sulak Alan İzinleri Hizmetleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu ramsar  alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur.

Bu bölgelerde faaliyet gösterecek işletmeler, bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine gerekli taahhüt, rapor ve benzeri evraklarla Sulak Alan İzni almakla yükümlüdür.

 

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması; 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında işletme iznini almış faaliyet sahipleri en geç bir yıl içinde, ilgili Müdürlüğe Doğaya Yeniden Kazandırma Planını vermek zorundadır. İşletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanır.