Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olduktan Sonra Yenileme Eğitimi Almalı mıyım?

Tüm TMGD’ ler; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerinin yeni versiyonunun…