KKDİK

KKDİK Sürecindeki Son Gelişmeler Neler ?


Kimyasalların kaydı anlamına gelen KKDİK; kimyasalların güvenli bir şekilde kullanılmasını, insan sağlığına olumsuz gelebilecek etkilerin en aza indirgenmesini ve çevre felaketlerinin önlenmesini kapsar. Aynı zamandaki Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen KKDİK açılımı tüm kimyasalların sisteme kayıt olmasıyla…

Radyoaktif maddelerin taşınması

Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınma Prosedürü Nedir?


Tehlikeli maddeler sınıfları içerisinde yer alan radyoaktif maddeler, ADR Yönetmeliğince Sınıf-7’de yer alır. Bu maddeler, zararlı ışınlar ortaya çıkarır ve hem insan, hem de çevre sağlığı için olumsuz sonuçlar çıkarır. Bu nedenle bu maddelerin deniz, kara ve hava yoluyla taşınması Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun gereğince belirli…

TMGD Sıfır Atık Sistem Kurulumu Nedir? Nasıl Yapılır?


Kurumların, atık seviyesini minimize ederek daha verimli kullanmasınını amaçlayan sistem “sıfır atık” tır. Sıfır atık sistemiyle, atıkların ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanılabilmesi amaçlanır. Sıfır atık sistemiyle doğa korunabilir hale geldiği gibi ülke kaynakları da daha verimli hale gelir. Sıfır atık…

Kara ve Deniz Ulaşımında Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi Nasıl Olmalıdır?


Kimyaları gereği tehlike arz eden maddelerin güvenle alıcısına ulaşabilmesi için üretimden sevkiyatına kadar uygulanması gereken prosedürler olduğu gibi; tehlikeli maddelerin taşınmasında da dikkat edilmesi gerekenler unsurlar vardır. Tehlikeli maddelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden taşınması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle tehlikeli…

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Material Safety Data Sheet anlamına gelen MSDS açılımı, Güvenlik Bilgi Formu ile aynı anlama gelmektedir. GBF, kimyasal maddenin hüviyeti niteliğinde bir belgedir. KKDİK sistemine entegre olarak çalışan GBF belgesi, kimyasalların zararlı etkilerini kontrol altında tutmayı amaçlar. Sevkiyat esnasındaki olası kötü senaryoların önüne geçilmesi için…

sağlık sektöründe tmgd

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Tehlikeli Maddeler Nelerdir?


Hastaneler, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri ve sağlık ocakları gibi sağlık sektörüne hizmet sunan kuruluşlar; tehlikeli maddeler kullanmaktadır. Her sağlık kuruluşu ADR yönetmeliğine tabi olduğu gibi, aynı zamanda tmgd danışmanlarından destek alan kurumlardır. Sağlık sektöründe yer alan tehlikeli maddeler başlıca; bulaşıcı maddeler, basınçlı…

tehlikeli madde faaliyet belgesi

TMFB Belgesi Nasıl Alınır?


Tehlikeli maddelerin karayolu ile ulaşımını kapsayan ADR’ye göre ; tehlikeli maddeler karayolu ile taşınırken Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) bulundurmak zorundadır. Belgeyi sadece taşıyıcı değil;  dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya…

kimyasalların kaydı

Türk REACH Nedir?


Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından kullanılan REACH mevzuatının, Türk sosyo-ekonomisine uyarlanmış hali Türk REACH’tir. Türk REACH; kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelir. Bir diğer tabirle kkdik açılımı ile aynı şeydir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılı itibariyle yürürlüğe giren bu…

tehlikeli maddelerin kullanildigi sektorler

TMGD’nin En Çok Hizmet Sağladığı Sektörler Nelerdir?


Tehlikeli maddelerin güvenlik danışmalığı hizmeti anlamına gelen TMGD hizmetleri, tmgd bulundurma zorunluluğu olan kimyasal maddeler için şarttır. Çevre ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek maddelerin zararını en aza indirmek amacıyla sürdürülen tmgd , günümüzde birçok sektör için uygulanabilir hizmetlerdir. Çünkü günümüzde kullandığımız…

msds

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Maddelerin kimyasal risk yönetimleri için önemli parametrelerden biri olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, maddenin kimyasal bilgilerinden, yaratabileceği tehlikeli durumlara kadar bilgi sunan; maddenin kimliği niteliğini taşıyan bir formdur. Msds formu , tehlike içeren her kimyasal için hazırlanması gereken bir belgedir. İngilizce msds açılımı,…

EÇBS SİSTEMİ

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Nedir? Ne İşe Yarar?


Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı analizlere göre, Türkiye’deki 1500’e yakın belediyeden 32 milyon 209 bin ton atık toplanmış. Bu da kişi başı için günlük 1.6 kg anlamına geliyor. Oldukça yüksek olan bu sayılar, uzmanları korkutuyor. Oranlar artarak devam ederse kaynaklarımız tükenme noktasına gelebilir ve büyük risklerle karşı karşıya…