Lojistik Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı’nın Yeri


Türkiye’de Lojistik Küresel bazda, gelişmiş ülkelerin hepsinin uyum sağlamış olduğu bir sektör haline gelen lojistik, milenyum çağı ile beraber; temellerini sağlam kaynaklara oturtmuş bir alan haline gelmiştir. Yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı çalışmaların sürdürüldüğü lojistik günümüz Türkiye’sinde dinamik bir sektör haline gelmiştir. Dünyanın…

Zirai İlaç Sektöründe TMGD Hizmeti


Türkiye’de tarım, önemli geçim kaynaklarının başında geliyor. Gerek istihdam açısından, gerekse ihracat ile kazandırdığı getiriler açısından tarımcılık ülkemizin her kesiminde yapılan önemli sektörlerin başında geliyor. Yapılan bu ihracat ve tüketimin sağlıklı devam edebilmesi için de zirai ilaçların doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Zirai…

KKDİK Yönetmeliğine Göre Tek Temsilcilik


Kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelen KKDİK; kimyasal maddelerin çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek zararlı etkilerini en aza indirgemek amacıyla 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada kkdik ön kayıt işlemleri 31.12.2020 tarihine…

İnşaat Sektöründe Kullanılan Tehlikeli Maddeler Nelerdir?


İnşaat sektörü, Türkiye’nin ulusal sermayesinde güçlü pazar yeri olan alanlardan biridir. İnşaat sektörünün geniş bir istihdam alanına sahip olması yanı sıra inşaat malzemelerinin ihracatının da yapılıyor olması ülke kalkınması için son derece önemli. 2020 yılında açıklanan verile göre, inşaat malzemelerinin ihracatı 2019 yılına kıyasla %28,3…

Tehlikeli Madde Sınıfındaki Hangi Maddeler Birlikte Yüklenemez?


Tehlikeli maddelerin birbirinden farklı kimyasal yapıları ve özellikleri vardır. Bu özellikleri gereği; bazı maddelerin birlikte depolanması sağlıklı değildir. Örneğin kolay alev alabilen bir madde ile kolay yanıcı bir maddenin birlikte bulunması, bir felaketi beraberinde getirebilir. Tehlikeli maddeleri depolarken ve taşırken maddelerin…

Tehlikeli Madde Kargomu Ambalajlamadan Taşıyabilir Miyim?


Tehlikeli madde kargoları, ambalajlanmadan taşımaya uygun değildir. Bu duruma, ancak iki şartta izin verilebilir: Bir başka ürünün üretiminde hammadde, ara madde olarak kullanılacak veya yakıt olarak piyasaya sürülmek istenen madde ve ürünler; Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve depolanması, Araç ve…

Kabul Görmeyen Gizli Tehlikeli Maddeler Nelerdir?


Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız, zararsız olarak nitelendirdiğimiz birçok malzeme; içerisinde taşıdığı gizli tehlikeli madde ile  yaşantımıza zarar verebilir. Deniz yolu ve kara yolu ile taşınmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayan birçok malzeme, hava yolunda risk yaratması açısından kabul edilmeyebilir. Kabul edilmeyen maddelerin…

Yurt Dışına Nasıl Tehlikeli Madde Gönderebilirim?


Küresel ticarette, tehlikeli madde taşımacılığının yeri günden güne önem kazanmaya devam ediyor. Tehlikeli madde ise deniz, kara ve hava yolu ile taşınabilmekte. Ancak bu taşıma türlerinde can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi önemli riskler ortaya çıkabiliyor. Taşımalar sırasında oluşan risklerin en düşük seviyeye indirilmesi için tehlikeli…

Tehlikeli Madde Kargo Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Tehlikeli madde taşımacılığı, dünyanın farklılaşan endüstriyel gereksinimlerine paralel olarak artan bir ivmeyle gelişmekte. Tehlikeli maddeler ise kimyaları gereği insana ve doğaya zarar verebilecek yapıda. Dolayısıyla tehlikeli madde kargo taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar, hayati açıdan oldukça önemli. Devletin aldığı önlemlerin…

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir? Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?


GÜVENLİK BİLGİ FORMU( MSDS) NEDİR? Lojistik sektörüne artan büyük ilgi neticesinde, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ‘ nun da önemi arttı. Tüm dünyada uygulama alanı oldukça yoğun olan MSDS, taşınan üründeki kimyasal bir malzemenin içeriğinden, insan sağlığına etkilerine; maddenin saklanmasından olası yaratabileceği risk durumlarında güvenli…

KKDİK İçin Ön Kayıt Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler


KKDİK; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelir. KKDİK ’ in amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına…