TMGD Kimdir ve TMGDK Ne Demektir?


TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı. Günümüzde yeni bir iş kolu, yeni bir sektör olarak nitelendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı bütünüyle özel ve komplike bir meslek halini almıştır. Tehlikeli maddelerin alınması, gönderilmesi, paketlenmesi, doldurulması, taşınması ve organizasyonu gibi bir çok faaliyet bilgi ve…

Firmamızın TMGD hizmetinden muaf olduğunu nasıl belgeleyebiliriz?


Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 ile iştigal etmeyen firmalar; bir TMGDK ile anlaşarak, öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalı ve faaliyetinin 50 ton altında olduğunu resmi evraklarla raporlayarak…

Yıllık Tehlikeli Madde Faaliyet Raporu Nedir?


Firmaların tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) 1 yıllık süreçte (1 Ocak / 31 Aralık) yapmış oldukları faaliyet miktarlarının beyan edildiği bir raporlama sistemidir. Her yıl mart ayının sonuna kadar geçilen sene özelinde raporlamalar firmaya hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları…

TMGD U-Net Otomasyon Sistemi ve İSG-Katip Farklı Sistemler midir?


İSG – Katip E-Devlet sistemi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında İş Sağlığı ve Güvenliği işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon sistemidir. U-Net ise E-Devlet sistemi üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Güvelik işlemleri kapsamında işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon…

ADR Mevzuatında Tehlikeli Madde Faaliyet Tarafları Nelerdir?


Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi, Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini,…

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tünel Kısıtlamalarına Uymam Gerekir mi?


Taşınan tehlikeli maddeye göre ADR mevzuatında her ürünün A / B / C / D / E olmak üzere ya bir tünel kodu vardır ya da tünel kodu sekmesinde – işareti bulunmaktadır. Burada “–“ işareti olması o ürünün tüm tünellerden geçebileceğini gösterir. Örnek olarak tünel kodu sekmesinde C yazıyor ise ürün A ve B tünellerinden geçerken C , D ,ve E…

Çevre Danışmanım Var TMGD Hizmeti Almalı mıyım?


Çevre Danışmanlık hizmeti de aynı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı gibi Avrupa Birliği Uyum Yasası kapsamında ülkemizde uygulanan bir yasal mevzuattır. Fakat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Danışmanlığının bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kontrolünde ve yetkinliğinde…

50 Ton Tehlikeli Madde Faaliyet Hesabını Nasıl Yapabilirim?


Burada bahsedilen 50 ton miktarı tüm faaliyet sınıflarında yapılan işlemlerin toplamıdır. Yani bir firmanın 50 ton sınırını geçip geçmediğini anlamak için öncelikle aldığı maddelerden ADR kapsamında tehlikeli olanları belirleyip, bu maddelerle hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekmektedir. Sonrasında ayrı ayrı aldığı, boşalttığı,…

Firmamın Tehlikeli Madde Faaliyet Taraflarını Nasıl Belirleyeceğim?


Öncelikle firmanızın tehlikeli maddeler ile hangi işlemleri gerçekleştirdiği düşünülmelidir. Firma tehlikeli madde alımı yapıyor ise ALICI, bu tehlikeli maddeleri kendi adresine boşaltıyor ise BOŞALTAN, tehlikeli madde gönderimi yapıyor ve irsaliyede kendi ismini geçiriyor ise GÖNDEREN, gönderdiği ürünlerin yüklemesini kendi personelleri yapıyor…

Bir Takvim Yılı İçerisinde Toplam 50 Ton Tehlikeli Madde ile Faaliyetim Yoksa Ne Yapmalıyım ?


Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – yükleyen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti bir takvim yılı içerisinde 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2, Sınıf 7 ile işlem yapmayan firmalar; öncelikle bakanlıkça yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ‘nun…

UN Onaylı Ambalaj Sertifikasını Hangi Kuruluşlardan Alabilirim?


Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır. Ambalajın tipi belirlendikten sonra, içinde taşınması planlanan maddelere göre ambalajın hangi sağlamlıkta olması gerektiği, diğer bir deyişle performans testlerinin hangi…