Çevre Danışmanım Var TMGD Hizmeti Almalı mıyım?


Çevre Danışmanlık hizmeti de aynı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı gibi Avrupa Birliği Uyum Yasası kapsamında ülkemizde uygulanan bir yasal mevzuattır. Fakat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Danışmanlığının bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kontrolünde ve yetkinliğinde…

50 Ton Tehlikeli Madde Faaliyet Hesabını Nasıl Yapabilirim?


Burada bahsedilen 50 ton miktarı tüm faaliyet sınıflarında yapılan işlemlerin toplamıdır. Yani bir firmanın 50 ton sınırını geçip geçmediğini anlamak için öncelikle aldığı maddelerden ADR kapsamında tehlikeli olanları belirleyip, bu maddelerle hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekmektedir. Sonrasında ayrı ayrı aldığı, boşalttığı,…

Firmamın Tehlikeli Madde Faaliyet Taraflarını Nasıl Belirleyeceğim?


Öncelikle firmanızın tehlikeli maddeler ile hangi işlemleri gerçekleştirdiği düşünülmelidir. Firma tehlikeli madde alımı yapıyor ise ALICI, bu tehlikeli maddeleri kendi adresine boşaltıyor ise BOŞALTAN, tehlikeli madde gönderimi yapıyor ve irsaliyede kendi ismini geçiriyor ise GÖNDEREN, gönderdiği ürünlerin yüklemesini kendi personelleri yapıyor…

Bir Takvim Yılı İçerisinde Toplam 50 Ton Tehlikeli Madde ile Faaliyetim Yoksa Ne Yapmalıyım ?


Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – yükleyen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti bir takvim yılı içerisinde 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2, Sınıf 7 ile işlem yapmayan firmalar; öncelikle bakanlıkça yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ‘nun…

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanılığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hangi görevleri üstlenir?


Mevzuatlarla tehlikeli olduğu belirlenmiş çeşitli maddelerin taşınması sırasında hem insan hem de çevre güvenliğini sağlayacak olan kişilere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı denir. Tehlikeli madde ile yürüttüğü herhangi bir faaliyet olan tüm işletmeler, bünyelerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı bulundurmak zorundadırlar. Bu kişiler,…

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

İşletmelerde TMGD bulundurmak zorunlu mu?


Tam açılımı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı olan TMGD'lerin işletmelerde görev alma zorunlulukları ve görev tanımları yasalarla belirlenmiştir. Taşınması söz konusu olan tehlikeli maddelerin gerekli önlemler alınarak mevzuata uygun bir şekilde aşamaları geçmesi, o şirkete danışmanlık veren TMGD uzmanının görevidir. Bu danışmanlarda bulunması…

tmgd tr mühendislik tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı firması

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firması


Firmalarımızın görevi işletmelerinizin sorumluluğunda olan tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, yüklenmesi veya boşaltılmasına ilişkin faaliyetlerde araç teminlerini ve en güvenli yolları tespit etmektir. Bu konuda başlıca görevlerimizi yerine getirmekte olup, sizleri de bilgilendirmeye devam ediyoruz. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı…

UN Onaylı Ambalaj Sertifikasını Hangi Kuruluşlardan Alabilirim?


Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır. Ambalajın tipi belirlendikten sonra, içinde taşınması planlanan maddelere göre ambalajın hangi sağlamlıkta olması gerektiği, diğer bir deyişle performans testlerinin hangi…

TMGD’lerin Firmalara Yapmış Olduğu Ziyaretlerde Zaman (Süre) Zorunluluğu Var mıdır?


Mevzuatta geçen herhangi bir zorunluluk olmamakla beraber, firmanın genel anlamda kapasitesine ve talebine göre şekillenmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bu konudaki en uygun kararı vererek sürece başlayabilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı atamasını firma yetkilisi olarak nasıl onaylayabilirim?


E-devlet sistemine U-Net otomasyon sisteminde tanımlanan imza yetkilisi ya da imza yetkilisi tarafından noter onaylı yetki verilmiş ve U-Net otomasyon sisteminde tanımlanmış sigortalı firma çalışanı tarafından giriş yapılacaktır. U-Net otomasyon sistemine tanımlı yetkili tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra, arama bölümüne “TMGD İşlemleri”…

Merkezi sistemle (belediye hizmeti) aldığım doğal gazı ısınma, mutfak ve gerekli üretim prosesinde kullanıyorum. Aldığım doğal gaz için mevzuat zorunluluklarını yerine getirecek miyim ?


Hizmet noktasında belediyeden aldığımız yerinde olarak kullanılan doğal gaz mevzuat zorunluluklarına tabii değildir. Ya da bir firmadan ısınma amaçlı ya da mutfak amaçlı aldığı depolamalı gaz ve yakıtlar bile sadece ALICI olarak muaf tutulmakla beraber bu maddeler üretim prosesinde kullanılmak amacıyla alınıyor ise ADR mevzuat zorunluluklarına…