Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İçin Güvenlik Bilgi Formları Neden Önemlidir?


1-)Tüm maddelerin kimliği, bileşimi, ilk yardım önlemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgileri içeren “Güvenlik Bilgi Forumları (MSDS)” bulunmaktadır. MSDS’l er toplamda 16 bölümden oluşmakta ve 14. bölümü taşımacılıkla ilgili bölümdür. Eğer bir madde MSDS’inin 14. bölümünde bir UN Numarasına atanmış ise o madde ADR kapsamında…

TMGD Hizmeti İçin Yetkili Kuruluşlara Ortalama Ne Kadar Ücret Ödeyeceğim?


Firmanın talepleri , iş yoğunluğu , hizmet gün sayısına göre farklılık göstermesi ile beraber ana etkenin TMGD ‘ ye bakanlık tarafından , E-Devlet sistemi üzerinden izin verilen atama sayısının 8 olmasıdır. Tabii olduğunuz fiyatı 8 ile çarpıp ,TMGD ve firma giderlerini göz önünde bulundurarak  bu TMGDK kuruluşunun sertifika kiralayan bir…

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Danışmanlık Hizmeti Almamı da Gerektirir mi?


24 Nisan 2019 tarihli tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik ile miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde ile iştigal eden tüm firmalar tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır. Firmada sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 ile iştigal yok ve toplam faaliyet 50 ton sınırı altında ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı…

Tam Zamanlı TMGD Yerine Neden TMGD Kuruluşlarını Tercih Etmeliyim?


İşletmenin kendi bünyesinde tam zamanlı, bireysel TMGD istihdam etmesi maliyet ve iş yükü açısından işletmeye daha yüksek sorumluluklar getirirken aynı zamanda bireysel TMGD‘nin işletmede başka sorumluluklarının da olması, sigorta kodunun TMGD meslek koduyla yatırılması zorunluluğu gibi konular, tam zamanlı bireysel TMGD için de, işletme için de…

Tehlikeli Madde Faaliyet Rapor girişleri yapılmazsa nasıl bir yaptırıma tabii oluruz?


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması hakkındaki yönetmelikte geçen “İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamda idareye ibraz etmek” sorumluluğu ihlal edilmiş…

Firmamızın E-devlet U-Net Otomasyon yetkilisinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne yapmalıyız?


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bağlı olunan bölge müdürlüklerine ulaşarak E-Devlet yetkilisi konusunda bilgi ve destek alınabilmektedir.

Muafiyet Raporu Nedir?


24 Nisan 2019 tarihli tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik ile miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde ile iştigal eden tüm firmalar tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır. Firmada sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 ile iştigal yok ve toplam faaliyet 50 ton sınırı altında ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı…

Lojistik ve Nakliye Şirketlerinin TMGD Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır?


Tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik ve nakliye firmalarında araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olanlar kendi bünyelerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmalı veya bir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan hizmet almak zorundadır. Eskiden sadece taşıma faaliyeti gösteren işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet…

Çevre Mevzuatlarına Göre Tehlikeli Olan Bir Madde ADR Mevzuatına Göre de Tehlikeli Olur mu?


ADR Mevzuatına göre bir maddenin tehlikeli olup olmadığı kimyasal madde veya karışıma ait güvenlik bilgi formunun 14. bölümünde tanımlanmaktadır. Bu bölümde madde veya karışıma ait bir UN numarası varsa ADR kapsamında tehlikeli olarak kabul edilir. Çevreye göre Tehlikeli olan bir madde ADR ye göre tehlikeli olacak diye bir ezber olmadığı gibi ADR…

Çevre Görevlisiyim Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yapabilir miyim?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Çevre Görevlisi Belgesi almış kişiler; Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Madde 10 uyarınca; bu yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler dışında işletme bünyesinde başka iş ve işlemlerde çalıştırılamazlar. Aynı şekilde TMGD ler de tam zamanlı ve sadece…

TMGD’ nin Çevre Uygulamalarına katkısı var mıdır?


Günümüzde TMGD ve Çevre danışmanlığı entegre bir şekilde yürütülebilmektedir. TMGD lerin her yıl hazırladığı faaliyet raporlarında çevre danışmanı sorumluluğunda olan atık beyanından yararlanılırken, çevre danışmanları da kimyasal madde kullanan, üreten ve depolayan tesisler için yaptıkları BEKRA beyanlarında TMGD lerin yıllık faaliyet…