ADR / IMDC / ICAO Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Maddelerin faaliyetleri ile ilgili birçok farklı belge türü bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Tehlikeli Madde Faaliyetinde bulunan bir işletme Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Tehlikeli Madde Faaliyetinde bulunan bir kıyı tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB), Tehlikeli Madde taşıyan araçlara ait muayene ve ADR belgeleri (araç türüne, yaşına ve tehlikeli madde türüne göre değişiklik gösterebiliyor), Tehlikeli Madde taşıma yetki belgeleri gibi çeşitli belge türleri vardır. TMGD TR olarak, Tehlikeli Maddelerin tüm taşıma türlerinde faaliyeti süresince, alanında uzman ve tecrübeli danışmanları ile belgelendirme işlemlerinizi hızlı ve doğru şekilde çözüme kavuşturmaktayız.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi – EK-3 Raporu Hazırlanması

Bir takvim yılı içerisinde net elli ton/elli bin m3 ve üstü miktarlarda tehlikeli madde ile iştigal eden işletmeler ile herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin alması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için işletmelerin başvurularını ve süreç takiplerini gerçekleştiriyoruz.

Tehlikeli Madde Muafiyet Raporu – EK-3 Raporu Hazırlanması

Bir takvim yılı içerisinde, tüm faaliyet kollarının toplamında elli ton/elli bin m3 sınırını geçmeyen işletmeler (sınıf 1 , sınıf 6.2 , sınıf 7 hariç) her yılın ilk 3 ayında önceki senenin 1 yıllık (01.01/31.12) tehlikeli madde iştigal miktarlarını yetkili bir kuruluşa raporlandırmak ve bunun sonucunda denetim geçirerek muafiyet belgesi almak zorundadır. Tehlikeli Madde Muafiyet Belgesi için işletmelerin ön denetimlerini , raporlamalarını ve başvuru evraklarını hazırlıyor , başvurularını ve süreç takiplerini gerçekleştiriyoruz.

ADR Belgesi Nedir?

Karayolu ile tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin alması gereken bir lisanstır. Adr belgesi Türkiye’ de SRC5 belgesi olarak adlandırılır. Adr belgesi yani SRC5 belgesi temel, tank, patlayıcı ve radyoaktif madde taşımacılığı olarak sınıflandırılmıştır.

ADR NEDİR?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre karayoluyla yapılacak olan Tehlikeli Madde Taşımalarında bu anlaşma hükümleri uygulanacaktır. Bu anlaşma, ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre ‘de yapılmış ve 29 Ocak 1968 ‘de yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu anlaşmaya 22 Mart 2010 yılında taraf olmuştur.

ADR sözleşmesinin genel yapısal özellikleri:

 • Taraf ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini hedefler
 • Yüksek düzeyde güvenlik, ülkeler için aşırı sorumluluk, ama yük olmamasını hedefler
 • Diğer taraf ülkeler ile anlaşma yapma olanağını hedefler (ikili / çoklu)
 • ADR = EK-A ve EK-B olmak üzere iki bölüm toplam 1200 sayfadan oluşmaktadır ve bu konuların doğru yönetimi için ülkelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları yetiştirilmektedir.
 • Diğer modlar (kombine, unimodel, multimodel) ile uyumu sürdürmek için yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her iki yılda bir yenilenir.
 • Ulusal Mevzuatın Uluslararası Mevzuattan ayrı olarak güncellenmesi bir ülke için gerçekçi değildir ve ADR tarafından kabul edilemez.
 • ADR, AB Müktesebatının bir parçasıdır. AB’ye girmek isteyen üye ülkeler buna iç taşımacılıkta uygulamak zorundadır.

ADR Belgesini Kimler Alabilir?

ADR sertifikası ; Ülkemizde bu isimle adlandırılan fakat aslında ismi SRC 5 olan belgedir. Bu isimle anılan farklı belgeler de mevcuttur. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi karıştırılan belgelerden birisidir ve miktara bakılmaksızın çok az olsa bile Tehlikeli Madde ile işlem yapan işletmelerin alması gereken bir belgedir. Ayrıca tehlikeli madde taşıyan araçlar için de ADR Onay Sertifikaları ya da ADR Uygunluk belgeleri düzenlenmektedir. Bazen bu belgeler karıştırılmaktadır. Tehlike arz eden yük nakliyatı faaliyetinde kullanılan ambalaj, IBC, basınçlı kap, büyük boyutlu ambalaj, tank üretimi yapan kuruluşlar ve kara yolunda hareket halinde bulunan tehlike arz eden madde taşıyan vasıta sahipleri bu belgeye sahip olmak zorundadırlar.

ADR sertifikası

 • Tehlike arz eden yük maddesi taşıyan araç sürücüleri (SRC-5)
 • Tehlike arz eden yük maddesi gönderici ve üretici (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi taşıyıcıları (TMFB, SRC-5 ve T9 ya da Uygunluk Belgesi)
 • Tehlike arz eden yük maddesi alıcıları (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi yükleyicileri (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi paketleyicileri (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi depolayıcılar (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi doldurucuları (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi üreten işletmeci (TMFB)
 • Tehlike arz eden yük maddesi taşıyan araç sahibi (TMFB ve T9 ya da Uygunluk Belgesi)
 • Tehlike arz eden yük maddesi taşıyan yedek sürücüler (SRC-5)

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!