Ortak Kayıt ve Tek Temsilcilik

Ortak kaydın amacı, üreticileri bir temsilde birleştirip altına tüm tedarikçileri koymak , böylece kayıt maliyetini azaltmak ve hayvan testi sayısını en aza indirmektir. Her bir madde için SIEF üyeleri tarafından atanan Lider firmalar , SIEF adına ortak kayıt dosyasını hazırlar ve sunar. TMGD TR, talebiniz üzerine lider kayıt ettiren rolünü üstlenebilir ya da sizin için Lider ile konsorsiyum yaparak maliyetlerinizi en aza düşürecek hizmeti sunar. EU REACH’ te global anlaşmaları ile 200 kuruluş kaydı ve yaklaşık 1800 kayıt dosyasını yöneten TMGD TR, birçok madde için veri sahibidir ve bu nedenle size liderliğini yaptığımız SIEF’ler için çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir kayıt süreci geçirme avantajını sunabilmektedir.

KKDİK Zaman Çizelgesi 3 ana aşamadan oluşmaktadır:

 • Ön kayıt (Son başvuru tarihi geçmiştir ancak sistem açıktır ve ön giriş sağlanabilir)
 • Kayıt (Son Başvuru 31 Aralık 2023)
 • Kayıt sonrası (1 Ocak 2024’ten itibaren kaydı olmayanlar mal ithal edemeyecektir)

Turkey Reach (KKDİK) Kayıt Aşamasında Zaman Daralıyor!

Türkiye’ye ihracat yapan yabancı firmalar, 31 Aralık 2020’den önce ön kayıt yaptırmadıysa, işlerini güvence altına almak için mümkün olan en kısa sürede “geç ön kayıt” (LPR) yaptırmaları şiddetle tavsiye edilir. Bakanlık sistemleri kapatmamış olsa da her an ön kayıt sistemleri kapanabilir ve işlerinizi aynı düzende sürdürmeniz mümkün olmayabilir.

KKDİK sistemi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son kayıt tarihi olan 31 Aralık 2023 tarihine kadar yalnızca ön kaydı yapılmış maddelerin Türkiye pazarına arzına izin vermektedir. Bu konuda gümrük sistemleri ve Çevre Bakanlığı sistemleri entegre edilmiş , kontroller şimdiden başlamıştır. Yasal olarak henüz süre dolmasa da bazı firmalar ön kaydı yapılmamış ürünlerin ticaretini tercihen yapmamaktadır.

KKDİK kapsamlı bir yönetmeliktir. Bununla birlikte, bazı maddeler ya radyoaktif atık gibi belirli düzenlemeler kapsamında olduklarından ya da polimerler gibi daha az riskli olduklarından dolayı kayıttan muaf tutulabilmektedir Bu durum ürün ve CAS bazlı kontrol edilmelidir. Kayıt süreci her madde için aynı değildir. Detaylı analiz ve inceleme gerekmektedir. Zaman zaman yönetmelikte güncellemeler de olduğundan sürekli bir takip ve revizyon şarttır.

Kayıt gereklilikleri, maddenin ihraç edilen tonajına göre değişir. Tonaj arttığında ek bilgiye ihtiyaç duyulur. Örneğin maddenin tonajı yıllık 10-100 ton olduğunda kimyasal güvenlik raporu verilmelidir. Bu nedenle, en iyi ve en kolay eylem, madde ayrıntılarınızı bize e-posta ( info@tmgdmuhendislik.com ) ile göndermeniz olacaktır ve size Türkiye REACH kapsamında özelleştirilmiş tam yükümlülüklerinizi sağlayabileceğimizden emin olabilirsiniz. Şimdi bir form doldurup sizlere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Ekibimizde 28 Kimya Mühendisi bulunmaktadır.

KKDİK Nedir ?

23 Haziran 2017 tarihinde, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik) adlı bir yönetmeliği 30105 Sayılı Resmi Gazete'de yayımladı. AB REACH'e çok benzerdir.

Yönetmelik, (EC) No 1907/2006

KKDİK yönetmeliği 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KKDİK Kapsamı Nedir ?

KKDİK, aşağıdaki durumlar dışında, maddelerin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde üretilmesini, piyasaya arz edilmesini veya kullanılmasını ve karışımların piyasaya arz edilmesini kapsar:

 • Atıklar
 • Radyoaktif maddeler ve atıklar
 • Savunma sanayinde kullanılan maddeler
 • İzole olmayan ara ürünler
 • Serbest bölgelerde veya geçici depolarda yeniden ihraç edilmeyi bekleyen maddeler
KKDİK Amacı Nedir ?

Kimyasalların Kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve sınırlandırılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasların düzenlemesidir. İnsan sağlığının üst düzeyde korunmasını sağlamak ve rekabet gücünü artırırken, maddelerin tehlikelerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etme amacıyla uygulanmaktadır.

Bu Neden Bu Kadar Önemli ?

KKDİK kapsamına giren tüm maddeler, muaf tutulmadıkça yılda 1 tondan fazla üretiliyor veya ithal ediliyorsa kayıt ve ön kayıt yaptırmak zorunludur. Son tarihe kadar ön kaydı yapılmayan maddelerin, kaydı tamamlanıncaya kadar Türkiye pazarına arzına izin verilmeyecektir. Süresi geçtikten sonra yapılacak kayıplarda tek başına ithalat ya da üretime onay verilmeyeceğinden zamanında işlemleri yaptırmak çok önemlidir.

Kimler Kayıt Olabilir?
 • Üreticiler
 • ithalatçılar
 • Türkiye dışı üreticiler, ön kayıt ve tescil için EU REACH'e benzer bir “Tek Temsilci (VEYA)” atayabilir.
Geçerli Son Tarihler Nedir ?

KKDİK kapsamındaki ön kayıtların 31 Aralık 2020 ye kadar yapılması gerekiyordu. Sistem kapatılmadığından ön kayıt ve ana kayıt beraber yapılabiliyor. Bunun için son tarih 31.12.2023 ‘ tür. Kayıt tarihi tonaj bandından etkilenmez.

Yerleşik Tek Temsilci Nasıl Hizmet Verir ?

TÜRKİYE'de fiziki olarak yerleşik gerçek veya tüzel kişi, Maddelerin pratik kullanımı ve bunlara ilişkin bilgiler konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olarak çalışır. (CICR/KEK, CLP/SEA, SDS/GBF, TURKEY-REACH/KKDIK, BPR, PPPR, ilgili TR ) Tercihen bu kişilerin Kimya Mühendisi olması istenir. Türkiye dışında yerleşik bir imalatçı, formülatör veya eşya üreticisi ile karşılıklı anlaşma ile atanır TURKEY-REACH (KKDIK) kapsamında ithalatçılar için yasal gerekliliklere uymaktan sorumludur. Temsilciler birden fazla TC dışı tedarikçiyi temsil edebilir, ancak her birine ilişkin bilgileri saklamak zorundadır ve gizlilik anlaşmaları mevcuttur.

TC dışı şirket, aynı tedarik zincirindeki ithalatçı(lar)a tek temsilci olarak atandığınızı bildirmek zorundadır. Bu ithalatçılar daha sonra TURKEY-REACH için alt kullanıcı olarak işleme alınarak işlemler yürütülür.

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!