TMGD KİMDİR VE TMGDK NE DEMEKTİR?

TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı. Günümüzde yeni bir iş kolu, yeni bir sektör olarak nitelendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı bütünüyle özel ve komplike bir meslek halini almıştır. Tehlikeli maddelerin alınması, gönderilmesi, paketlenmesi, doldurulması, taşınması ve organizasyonu gibi bir çok faaliyet bilgi ve becerilerine sahip olması ile bu işlemleri kusursuz yönetmesi bir Tehlikeli madde güvenlik danışmanında bulunması gereken komplike temel özelliklerdir. Ayrıca etkin iletişim kurabilmesi, yönetim ve organizasyon konusunda etkili olabilmesi ile yönetim becerileri bir TMGD için olmazsa olmazlardandır. Başarılı bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bilgisini karşısında ki yönetici ya da mavi yaka personele aktarabilen, aktardığı bilginin uygulanabilirliğini becerisi ve yönlendirmesi ile kolaylaştıran kişidir. Tehlikeli madde denildiğinde akla çok fazla madde gelmezken aslında 9 sınıf ve 4 bine yakın tehlikeli madde vardır. Komplike bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının ne kadar donanımlı olması gerektiğini ve çok çeşitli tehlikeli maddenin sınıfına, muhteviyatına ve tehlike derecesine göre hareket ederek konuya hakim olması gerektiğini anlayabilmekteyiz.
Ayrıca Fransa'da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermiş ve vermeye devam eden bir kuruluş olarak belirtmeliyiz ki Avrupa’da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ünvanı almak hiç de kolay değildir. Fransa'da ADR konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye ADR Uzmanı , Deniz Yolu ve Tren Yolu konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye IMDG/RID uzmanı ve Hava Yolu konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye DGR Uzmanı ünvanı verilmektedir. Tüm taşıma modlarında uzmanlık alan ve hizmet verme yetisi kazanan kişilere ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (Hazardous Goods Safety Advisor) ünvanı verilmektedir. Ülkemizde bir çok ADR Uzmanı bulunmaktadır fakat gerçek bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az durumdadır. TMGD TR Mühendislik olarak tüm taşıma modlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan personel sayımız 4 e ulaşmıştır. Tüm taşıma modlarına hakim, alanında yetkin Mühendis ekibimiz ile firmalarımıza tüm taşıma modlarında hizmet sunabilmekteyiz.
TMGDK yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan yetki çerçevesinde bünyesinde tam zamanlı olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bulunduran, tehlikeli maddelerle iştigal eden kuruluşlara bünyesinde bulunan danışmanlar ile hizmet veren yetkin kuruluştur. Türkiye’de üç yüze yakın yetkili kuruluş bulunmaktadır. Bu yetkili kuruluşların bir kısmı kısa süre önce usulsüz çalışmalarından ötürü kapatılmıştır.
Firmalar Yetkili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu seçerken, öncelikle firmadan en az 3 tane referans istemeli ve verdiği hizmeti sorgulamalıdır. Ayrıca hizmet almaya başladıktan sonra ziyaretleri gerçekleştiren danışmanların firmada tam zamanlı sigortalarının yapılıp yapılmadığını da sorgulamak hizmet alıcının sorumluluklarından birisidir. Denetimlerde uygunsuzluk yaşamamak adına dış hizmet alınan firmaların vizyonu, bilgi-becerisi ile dürüstlüğü çok önemlidir. Sadece ticari kaygılarla hizmet veren kuruluşlar maalesef firmaları zor durumda bırakmaktadır. Ufak bedeller için büyük kuruluşlar riske atılmamalı, bu iş bireysel değil kurum olarak kaliteli hizmeti ilke edinen kuruluşlara teslim edilmelidir.

Türkiye’nin ilk kurumsal Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firması olarak TMGDK yetkisi bulunan TMGD TR Mühendislik Ltd. Şti. olarak referanslarımıza çok güveniyor, sizleri de referanslarımız içerisine eklemekten öncelikle gurur duyacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

YILLIK TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPORU NEDİR?

Firmaların tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) 1 yıllık süreçte (1 Ocak / 31 Aralık) yapmış oldukları faaliyet miktarlarının beyan edildiği bir raporlama sistemidir.

Her yıl mart ayının sonuna kadar geçilen sene özelinde raporlamalar firmaya hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanarak sisteme girişleri yapılmaktadır.

ADR MEVZUATINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TARAFLARI NELERDİR?

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,
Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri, ifade eder.

ÇEVRE DANIŞMANIM VAR TMGD HİZMETİ ALMALI MIYIM?

Çevre Danışmanlık hizmeti de aynı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı gibi Avrupa Birliği Uyum Yasası kapsamında ülkemizde uygulanan bir yasal mevzuattır.

Fakat Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Danışmanlığının bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında olmayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kontrolünde ve yetkinliğinde faaliyet gösteren bir danışmalık, bir uzmanlıktır.

Firmanın Çevre Danışmanı olması Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmamasına bir sebep değildir. Eğer firma tüm faaliyet kollarında toplam 50 ton ve üzeri tehlikeli madde faaliyeti gösteriyor ise Çevre Danışmanı ya da İş Güvenliği Uzmanı bulundurmasına bakılmaksızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmalı ya da bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almalıdır.

FİRMAMIN TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TARAFLARINI NASIL BELİRLEYECEĞİM?

Öncelikle firmanızın tehlikeli maddeler ile hangi işlemleri gerçekleştirdiği düşünülmelidir.

Firma tehlikeli madde alımı yapıyor ise ALICI, bu tehlikeli maddeleri kendi adresine boşaltıyor ise BOŞALTAN, tehlikeli madde gönderimi yapıyor ve irsaliyede kendi ismini geçiriyor ise GÖNDEREN, gönderdiği ürünlerin yüklemesini kendi personelleri yapıyor ya da bu işlem kendi adresinde gerçekleşiyor ise YÜKLEYEN, tehlikeli maddeleri kendi öz mal ya da kiralık araçlarıyla, kendi şoförleri aracılığı ile taşıyor-taşıtıyor ise TAŞIYAN, tehlikeli maddelerin ambalaj değişikliğini yapıyor ya da paketlemesini gerçekleştiriyor ise PAKETLEYEN, gönderdiği ürünlerden dökme gönderim yaptığı var ise ya da tankere dolum yaparak gönderdiği var ise DOLDURAN, Tank-konteyner veya portatif tankların, adına kayıtlı olduğu durumlarda ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletme konumunda ise TANK-KONTEYNER / PORTATİF TANK İŞLETMECİSİ tarafları seçilerek başvuru yapılır.

UN ONAYLI AMBALAJ SERTİFİKASINI HANGİ KURULUŞLARDAN ALABİLİRİM?

Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.

Ambalajın tipi belirlendikten sonra, içinde taşınması planlanan maddelere göre ambalajın hangi sağlamlıkta olması gerektiği, diğer bir deyişle performans testlerinin hangi seviyelerde uygulanacağı, yönetmeliğin ilgili bölümüne bakılarak tespit ediliyor. Burada en önemli kıstas, maddenin tehlike seviyesini gösteren Paketleme Grubu (Packaging Group)’dur. Paketleme grupları roman rakamı ile gösterilir ve I (çok tehlikeli), II (orta tehlikeli) ve III (az tehlikeli) olmak üzere 3 skaladır.

Tehlikesi yüksek olan maddeler taşıması planlanan ambalajlara daha zorlayıcı test seviyeleri uygulanmaktadır. Örneğin, düşürme testinde PG I olan bir madde taşıyacak olan ambalaj 1,2 m’den düşürülürken, PG III olan bir maddeyi taşıyacak olan ambalaj 0,8 m’den düşürülür. Ambalaj tiplerine uygulanması gereken testler ve bu testlerle ilgili seviyeler hem tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliklerinde hem de TS EN ISO 16104 ve TS EN ISO 16106 standartlarında belirtilmiştir. Genel olarak ambalajlara uygulanabilecek testler düşürme testi, sızdırmazlık testi, iç basınç(hidrolik) testi, istifleme testi, kimyasal uyumluluk testi, geçirgenlik testi ve Cobb metodu ile su emiciliği tayinidir.

Testlerden olumlu geçen ürünlere 5 yıl geçerli olan Tasarım Onay Sertifikası düzenlenmektedir. 5 yıl geçerli olan bu sertifika ile firma kapsamda belirtilen UN (BM) işaretlemesini ürünlerine basma hakkını elde eder ve akabinde de bu ürünler ile kapsam dâhilinde uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapılabiliyor olur.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI ATAMASINI FİRMA YETKİLİSİ OLARAK NASIL ONAYLAYABİLİRİM?

E-devlet sistemine U-Net otomasyon sisteminde tanımlanan imza yetkilisi ya da imza yetkilisi tarafından noter onaylı yetki verilmiş ve U-Net otomasyon sisteminde tanımlanmış sigortalı firma çalışanı tarafından giriş yapılacaktır.

U-Net otomasyon sistemine tanımlı yetkili tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra, arama bölümüne “TMGD İşlemleri” yazılacak ve aratılacaktır.

TMGD İşlemleri aramasından sonra “ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İşletme – TMGDK – TMGD İşlemleri (İşletme/TMGDK Girişi) “ seçeneğine giriş yapılacaktır.

*İşletme / TMGDK Vergi No / TC Kimlik No kısmına firmanızın vergi numarası yazılacak ,

*Türü seçeneği İŞLETME olarak seçilip Devam Et butonuna basılacaktır.

Son aşama olarak “ Onay İşlemleri “ seçeneğinden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı atamasına onay verilecektir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARI İÇİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?
  1. Tüm maddelerin kimliği, bileşimi, ilk yardım önlemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgileri içeren “Güvenlik Bilgi Forumları (MSDS)” bulunmaktadır. MSDS’l er toplamda 16 bölümden oluşmakta ve 14. bölümü taşımacılıkla ilgili bölümdür. Eğer bir madde MSDS’inin 14. bölümünde bir UN Numarasına atanmış ise o madde ADR kapsamında tehlikeli madde olarak tanımlanmaktadır.
  2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmaları firmanın hammadde ve ürün bilgilerinin Tehlikeli Madde ya da Tehlikesiz Madde olup olmadığını anlamak için Güvenlik Bilgi Formlarının 14. Bölüm Taşımacılık Bilgileri kısmından faydalanırlar. Bu nedenle Güvenlik Bilgi Formlarının kısa sürede danışmanlara ulaşması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Güvenlik Bilgi Formlarının güncel olması diğer dikkat edilmesi gereken kısımdır. Güncel olmayan Güvenlik Bilgi Formları yanlış bilgiler içerebileceğinden hem yasal olarak hem işleyiş olarak firmaları risk altına sokmaktadır.
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMAK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAMI DA GEREKTİRİR Mİ?

24 Nisan 2019 tarihli tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik ile miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde ile iştigal eden tüm firmalar tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır.

Firmada sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 ile iştigal yok ve toplam faaliyet 50 ton sınırı altında ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak zorunluluğu yoktur. Bu durumda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ile çalışma yapılarak her yılın ilk 3 ayı içerisinde muafiyet çalışması yapılması gerekmektedir.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPOR GİRİŞLERİ YAPILMAZSA NASIL BİR YAPTIRIMA TABİİ OLURUZ?

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması hakkındaki yönetmelikte geçen “İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamda idareye ibraz etmek” sorumluluğu ihlal edilmiş olur ve işletmeniz o günün güncel en yüksek TMGD cezasıyla cezalandırılır.

Aynı zamanda uygunsuzluk verilen bu durum için ilerleyen süreçte prestij zedeleyici olumsuzluklar oluşabilir.

MUAFİYET RAPORU NEDİR?

24 Nisan 2019 tarihli tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik ile miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde ile iştigal eden tüm firmalar tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadır.

Firmada sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 ile iştigal yok ve toplam faaliyet 50 ton sınırı altında ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak zorunluluğu yoktur. Bu durumda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ile çalışma yapılarak her yılın ilk 3 ayı içerisinde muafiyet çalışması yapılması gerekmektedir.

ÇEVRE MEVZUATLARINA GÖRE TEHLİKELİ OLAN BİR MADDE ADR MEVZUATINA GÖRE DE TEHLİKELİ OLUR MU?

ADR Mevzuatına göre bir maddenin tehlikeli olup olmadığı kimyasal madde veya karışıma ait güvenlik bilgi formunun 14. bölümünde tanımlanmaktadır.

Bu bölümde madde veya karışıma ait bir UN numarası varsa ADR kapsamında tehlikeli olarak kabul edilir. Çevreye göre Tehlikeli olan bir madde ADR ye göre tehlikeli olacak diye bir ezber olmadığı gibi ADR ye göre tehlikeli olan bir madde de Çevre koşullarına göre tehlikeli olmayabilir.

TMGD' NİN ÇEVRE UYGULAMALARINA KATKISI VAR MIDIR?

Günümüzde TMGD ve Çevre danışmanlığı entegre bir şekilde yürütülebilmektedir.

TMGD lerin her yıl hazırladığı faaliyet raporlarında çevre danışmanı sorumluluğunda olan atık beyanından yararlanılırken, çevre danışmanları da kimyasal madde kullanan, üreten ve depolayan tesisler için yaptıkları BEKRA beyanlarında TMGD lerin yıllık faaliyet raporlarından yararlanmaktadır.

BEKRA Beyanlarında TMGD ler ile birlikte çalışmak doğru bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmayı sağlamaktadır. Çevre ve TMGD ekiplerinin entegre çalışmalar yapması tesis sağlığı ve bilgiye kolay ulaşım açısından çok büyük katkılar sağlamaktadır.

FİRMADA TMGD GÖREVİNİ KENDİM YAPABİLİR MİYİM?

TMGD sertifikasına sahip bir çalışanın firma adına hizmet verebilmesi ve gerekli çalışmaları yürütebilmesi için sigortasının tam zamanlı ve TMGD meslek kodu olan 2263.06 ile yapılması gerekmektedir.

Sigorta kodu koşulunun sağlanmış olması ve personelin başka bir yerde sigortalı olmaması durumunda personel firma adına atamasını yapılabilir. Ancak firma personelinin daha öncesinde bir TMGDK geçmişi yok ise süreci yönetmesi iki taraf içinde zor olacaktır. Güncel yönetmelik sürecinin takibi saha ziyaretlerine ek olarak gerekli dokümantasyonların yapılması ciddi bilgi birikimi ve saha tecrübesi gerektirmektedir.

Bir TMGDK’ dan hizmet aldığınız zaman bir danışman atamanız olmasına rağmen ekip arkadaşlarımız arasında sürekli gerçekleşen fikir alışverişi ve bilgi birikiminin doğru değerlendirmesi firmaya karşı dışarıdan bir göz olarak daha faydalı olunmasını sağlayacaktır.

Muhatap olarak bir firma yerine şahıs alınmasının dışında ayrıca tam zamanlı bir TMGD personel çalıştırmak maaş, sigorta, oluşacak kıdem birikimi gibi durumlar ile de daha fazla maliyet oluşturmaktadır.

Bu sebeplerle profesyonel hizmet almak şirketler için çok daha sağlıklı ve yararlı olmaktadır.

TAŞIMA EVRAKI NEDİR?

ADR’ ye tabi olan tehlikeli maddelerin karayolu ile gönderimi sırasında düzenlenen belgedir.

İrsaliyeden tamamen bağımsız olmalı ve tehlikeli madde ile ilgili tüm içerik bilgi ile beraber taşımayı gerçekleştirecek olan araç ve şoför bilgilerini de içermelidir.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAZSAM CEZASI NE OLUR?

Ceza-i yaptırımları ayrı ayrı TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) bulunmayan işletmeler için aylık 1707 TL, TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulunmayan işletmeler için aylık 4409 TL olarak toplam 6.116 TL dir ve 29 günde bir ceza tekrarlanır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmadığı için uygulamalarda da eksik kalacak işletme ayrıca bir çok risk ve ceza ile karşı karşıya kalacaktır.

FİRMAMIN DANIŞMAN ATAMASI OLUP OLMADIĞINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Bu kontrolü sizlerde www.tmkt.gov.tr adresinden Yetkilendirilmiş Kuruluşlar / TMFB Sahibi İşletmelerin Listesi kısımlarından kontrol edebilirsiniz.

Aktif TMGD Sayısı sekmesinde sıfır olması, TMGD atamanızın olmadığını göstermektedir. Çalıştığınız danışmanlık firmasının atamalarda oynama yapıp yapmadığını takip etmeniz açısından çok önemli bir durumdur.

BÜYÜK AMBALAJLAR VE IBC'LER DAHİL AMBALAJLARA SIVI İLE DOLUM YAPARKEN AĞZINA KADAR DOLDURABİLİR MİYİZ?

ADR Mevzuatının 4.1.1.4 referansına göre ambalajların genleşme ihtimaline karşı yeterli boşluk bırakılacaktır.

IBC ler %98 den fazla doldurulamazlar ve Kaynama Noktalarına göre de Doldurma oranları değişmektedir.

BİRDEN FAZLA ŞUBEM VAR, TEK BİR TANE TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ YETERLİ MİDİR?

Tehlikeli madde faaliyet belgesi, firmanın faaliyetinin gerçekleştiği adres üzerine alınması gerekmektedir. Aynı unvana sahip firmanın her bir faaliyetinin gerçekleştiği lokasyon için ayrı ayrı tehlikeli madde faaliyet belgesi bulundurup her belge üzerine de danışman ataması yapması gerekmektedir.

KARAYOLUNDA HERHANGİ BİR TEHLİKELİ MADDE TAŞIMASI YAPMIYORUM, NEDEN BU HİZMETİ ALMAK ZORUNDAYIM?

ADR Mevzuatında “Alıcı-Boşaltan-Yükleyen-Gönderen-Paketleyen-Taşıyan-Tank Konteyner/Portatif Tank Sahibi İşletmeci” olmak üzere tehlikeli madde tarafları ve bu tarafların belli başlı yükümlülükleri vardır. Bir firma herhangi bir tehlikeli madde taşımacılığı yapmasa bile kendi işleyişinde kullanmak üzere firmaya aldığı tehlikeli maddeler neticesinde “tehlikeli madde taşımacılığı”; ve yine aynı şekilde üretim prosesi sonucu firmada açığa çıkan tehlikeli atıklar neticesinde “Yükleyen-Gönderen-Paketleyen” olarak bu mevzuata taraf olabilmektedir. Sonuç olarak ADR mevzuatında belirtilen taraflardan herhangi bir faaliyete dahil olan işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

FİRMAMIZIN TMGD HİZMETİNDEN MUAF OLDUĞUNU NASIL BELGELEYEBİLİRİZ?

Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 ile iştigal etmeyen firmalar; bir TMGDK ile anlaşarak, öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalı ve faaliyetinin 50 ton altında olduğunu resmi evraklarla raporlayarak bu raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne sunarak muafiyet hakkı kazanmalıdır.

Bu işlem her yılın ocak ayında tekrarlanarak muafiyet güncellenmelidir. Bu raporlama ve işlem takiplerini sadece yetkilendirilmiş TMGD kuruluşları yapabilmekte olup bünyesinde TMGD bulunduran firmalar da TMGDK’lardan hizmet almak zorundadır.

Faaliyet 50 ton ya da üstünde gerçekleşmiş ya da Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 den biri ile miktara bakılmaksızın faaliyet var ise muafiyet yerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ataması yapılmalı ve hizmet alınmalıdır.

TMGD U-NET OTOMASYON SİSTEMİ VE İSG-KATİP FARKLI SİSTEMLER MİDİR?

İSG – Katip E-Devlet sistemi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında İş Sağlığı ve Güvenliği işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon sistemidir.

U-Net ise E-Devlet sistemi üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Güvelik işlemleri kapsamında işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon sistemidir. İkisi benzer fakat farklı bakanlıklara bağlı olmakla birlikte işlem giriş ve takipleri amacıyla kurulmuş otomasyon sistemleridir.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA TÜNEL KISITLAMALARINA UYMAM GEREKİR Mİ?

Taşınan tehlikeli maddeye göre ADR mevzuatında her ürünün A / B / C / D / E olmak üzere ya bir tünel kodu vardır ya da tünel kodu sekmesinde – işareti bulunmaktadır. Burada “–“ işareti olması o ürünün tüm tünellerden geçebileceğini gösterir. Örnek olarak tünel kodu sekmesinde C yazıyor ise ürün A ve B tünellerinden geçerken C , D ,ve E tünellerinden geçemez.

Tünel kısıtlamalarında A en iyi tüneli temsil ederken E en düşük kalitede ki tüneli temsil etmektedir. Fakat tünel kısıtlamaları henüz ülkemizde uygulanmamakta olup Tehlikeli maddelerin tünellerden geçişi şu an için tamamen yasak durumdadır.

Not; Yönetmelikte 2019 sonuna kadar tünellerin harflendirileceği belirtilmekle beraber (yönetmelik geçici madde 3) konunun tekrar uzatılmasını beklemekteyiz.

50 TON TEHLİKELİ MADDE FAALİYET HESABINI NASIL YAPABİLİRİM?

Burada bahsedilen 50 ton miktarı tüm faaliyet sınıflarında yapılan işlemlerin toplamıdır. Yani bir firmanın 50 ton sınırını geçip geçmediğini anlamak için öncelikle aldığı maddelerden ADR kapsamında tehlikeli olanları belirleyip, bu maddelerle hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekmektedir.

Sonrasında ayrı ayrı aldığı, boşalttığı, gönderdiği, ambalajladığı, doldurduğu, taşıdığı tehlikeli madde miktarları her bir kalemde ayrı ayrı hesaplanıp toplanacak ve 50 ton sınırını aşıp aşmadığı belirlenecektir.

Burada atlanmaması gereken bir diğer konu ise firmadan çıkan tüm tehlikeli atıkların da dahil olduğu taraflarda miktar hesabına katılması gerektiğidir.

Tehlikeli madde faaliyet raporlarında yıllık beyanı yapılan tüm taraflar 50 ton sınır hesaplamasına dahil edilmelidir.

BİR TAKVİM YILI İÇERİSİNDE TOPLAM 50 TON TEHLİKELİ MADDE İLE FAALİYETİM YOKSA NE YAPMALIYIM ?

Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – yükleyen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti bir takvim yılı içerisinde 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2, Sınıf 7 ile işlem yapmayan firmalar; öncelikle bakanlıkça yetkilendirilmiş bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) ‘nun hazırlayacağı EK-3 raporu ile birlikte Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ( TMFB ) çıkartılmalıdır.

Firma faaliyetinin yıllık 50 tonun altında olduğunu resmi evraklarla raporlandıktan sonra bu raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne sunarak muafiyet hakkı kazanmalıdır. Bu işlem her yılın ocak ayında tekrarlanarak muafiyet güncellenmelidir.

Bu raporlama ve işlem takiplerini sadece yetkilendirilmiş TMGD kuruluşları yapabilmekte olup bünyesinde TMGD bulunduran firmalar da TMGDK’lardan hizmet almak zorundadır. Yıllık faaliyet 50 ton ya da üstünde gerçekleşiyor ya da firma Sınıf 1, Sınıf 6.2, Sınıf 7 ile işlem yapıyor ise muafiyet yerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ataması yapılmalı ve hizmet alınmalıdır.

TMGD’LERİN FİRMALARA YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARETLERDE ZAMAN (SÜRE) ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Mevzuatta geçen herhangi bir zorunluluk olmamakla beraber, firmanın genel anlamda kapasitesine ve talebine göre şekillenmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bu konudaki en uygun kararı vererek sürece başlayabilir.

MERKEZİ SİSTEMLE (BELEDİYE HİZMETİ) ALDIĞIM DOĞAL GAZI ISINMA, MUTFAK VE GEREKLİ ÜRETİM PROSESİNDE KULLANIYORUM. ALDIĞIM DOĞAL GAZ İÇİN MEVZUAT ZORUNLULUKLARINI YERİNE GETİRECEK MİYİM ?

Hizmet noktasında belediyeden aldığımız yerinde olarak kullanılan doğal gaz mevzuat zorunluluklarına tabii değildir.

Ya da bir firmadan ısınma amaçlı ya da mutfak amaçlı aldığı depolamalı gaz ve yakıtlar bile sadece ALICI olarak muaf tutulmakla beraber bu maddeler üretim prosesinde kullanılmak amacıyla alınıyor ise ADR mevzuat zorunluluklarına tabii oluyorsunuz. İlk yapmanız gereken bir TMGDK ile anlaşarak TMFB başvurusu yapmak ve gerekli danışmanlık hizmetini almaktır.

TMGD HİZMETİ İÇİN YETKİLİ KURULUŞLARA ORTALAMA NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEĞİM?

Firmanın talepleri , iş yoğunluğu , hizmet gün sayısına göre farklılık göstermesi ile beraber ana etkenin TMGD ‘ ye bakanlık tarafından , E-Devlet sistemi üzerinden izin verilen atama sayısının 8 olmasıdır.

Tabii olduğunuz fiyatı 8 ile çarpıp ,TMGD ve firma giderlerini göz önünde bulundurarak bu TMGDK kuruluşunun sertifika kiralayan bir kuruluş olup olmadığını anlayabilirsiniz .

TAM ZAMANLI TMGD YERİNE NEDEN TMGD KURULUŞLARINI TERCİH ETMELİYİM?

İşletmenin kendi bünyesinde tam zamanlı, bireysel TMGD istihdam etmesi maliyet ve iş yükü açısından işletmeye daha yüksek sorumluluklar getirirken aynı zamanda bireysel TMGD‘nin işletmede başka sorumluluklarının da olması, sigorta kodunun TMGD meslek koduyla yatırılması zorunluluğu gibi konular, tam zamanlı bireysel TMGD için de, işletme için de zorlayıcı etkileri oluşturmaktadır.

Buna karşı dışarıdan yetkilendirilmiş bir TMGDK‘dan alınan hizmette ise kuruluşun ADR konusunda uzmanlık ve sektörel çeşitliliğe hakim olması sayesinde daha aktif olarak yasal zorunlukları yerine getirebilmesi işletmeye kolaylık sağlarken, işletme üzerinden yasal sorumluluğu alarak olası problemlere karşı koruyacak olması işletmenin yararına olmaktadır.

TMGDK’lar bakanlıkla iletişim halinde ve yenilenen yasal mevzuatların takibinde olup işletmenin gerekli şekilde bilinçlendirilmesini sağlarken aynı zamanda aylık yapılan ziyaretlerle işletme için üçüncü bir göz olacak ve olası sorunlara hızla önlem alarak yasal zorunluluk olan birçok iş yükünü ortadan kaldıracaktır.

Bireysel tam zamanlı bir TMGD işletmede kendi sorumluluklarının yanı sıra,

-Her yıl yapılması gereken Yıllık Tehlikeli Madde Faaliyet Miktar Raporunun bildirimlerini tamamlamalı,

-İşletme ADR taraf yükümlülüklerini takip etmeli,

-Taşıma Belgesi, Araç Kontrol Formu, Kaza raporu gibi evraksal boyutları sürdürmeli,

-Yıllık eğitimleri ve tatbikatları planlayıp uygulamalı,

-Yasal mevzuatların takibini sağlamalı ve işletmeyi denetimlere karşı hazırlamalı, vb sorumlulukların takibini yapmalıdır.

Bunun yerine işletmelerin profesyonel destek olarak TMGD kuruluşlarından hizmet almayı tercih etmeleri işletmeyi olası sorunlara karşı tam anlamıyla koruyacaktır.

FİRMAMIZIN E-DEVLET U-NET OTOMASYON YETKİLİSİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ. NE YAPMALIYIZ?

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bağlı olunan bölge müdürlüklerine ulaşarak E-Devlet yetkilisi konusunda bilgi ve destek alınabilmektedir.

LOJİSTİK VE NAKLİYE ŞİRKETLERİNİN TMGD BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan lojistik ve nakliye firmalarında araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olanlar kendi bünyelerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmalı veya bir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan hizmet almak zorundadır.

Eskiden sadece taşıma faaliyeti gösteren işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekmemekle birlikte, TMGD atamalarını taşıma yetki belgeleri üzerine yapmaları yeterliydi. Fakat 24 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelik kapsamında, bu tarihten itibaren taşıma firmalarının da bir Ek-3 raporu ile bölge müdürlüklerine başvurup Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları ve bu belgeye Tehlikeli Madde Güvenlik Danışması Ataması yapmaları ya da yaptırmaları gerekmektedir.

ÇEVRE GÖREVLİSİYİM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI YAPABİLİR MİYİM?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Çevre Görevlisi Belgesi almış kişiler; Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Madde 10 uyarınca; bu yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler dışında işletme bünyesinde başka iş ve işlemlerde çalıştırılamazlar.

Aynı şekilde TMGD ler de tam zamanlı ve sadece 2263.06 meslek kodu ile firmalara hizmet verebilirler ve iki işi aynı anda yapamazlar.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLDUKTAN SONRA YENİLEME EĞİTİMİ ALMALI MIYIM?

Tüm TMGD’ ler; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerinin yeni versiyonunun yayımlandığı yıl içerisinde (Örneğin ADR ve RID için 01.01.2019-31.12.2019, IMDG Kod için 01.01.2020 31.01.2020 tarihleri arasında) tazeleme eğitimlerini alacaklardır.

Yenileme eğitimlerinin ulusal mevzuatı ve ADR, RID, IMDG Kod değişikliklerini kapsaması zorunludur. Tazeleme eğitimlerinin kayıtları, eğitim kuruluşları tarafından UNET Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır. Eğitimin süresi 16’şar saat olacaktır.

YAZILI TALİMAT NEDİR?

Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya acil durumda yapılması gerekenler hakkında kısa ve net bilgiler içerir.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda renkli baskı olacak şekilde bulundurulması zorunludur.

ADR KAPSAMINDA BİR MADDENİN TEHLİKELİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?

Maddenin güncel GBF’ sinde (Güvenlik Bilgi Formu) 14.Bölüm olan taşımacılık bilgisi kısmında ; madde herhangi bir UN numarasına atanmış ise ADR mevzuatına göre tehlikeli olduğunu , herhangi bir UN numarasına atanmamış ve tehlikesiz olduğu bildiriliyor ise ADR mevzuatına göre tehlikesiz olduğunu anlayabiliriz.

Burada en önemlisi kontrol edilen GBF ‘nin güncel ve onaylı olup olmamasıdır.

HEM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLARAK HEM DE BAŞKA BİR İŞ KOLUNDA ÇALIŞABİLİR MİYİM ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı , sadece çalıştığı firmada 2263.06 TMGD SGK kodu ile sigortası yatan ve başka herhangi işletmede çalışmayan , tam zamanlı bir danışman olmalıdır.

Ya da T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir TMGDK (Yetkili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) ‘ da tam zamanlı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak Koordinatörünün kontrolünde 8 işletmeye danışmanlık yapabilmektedir.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YAPIYORUM, KONTROL NOKTALARINA UĞRAMALI MIYIM?

Tehlikeli madde taşıyan araçların, Avrupa (Uskumruköy) ve Anadolu (Riva) tehlikeli madde araç kontrol noktalarına uğramaları, gerekli bildirimleri yapmaları ve araç geçişinin uygun görülmesi halinde araç konvoyu eşliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapmaları gerekmektedir.

Malumları olduğu üzere tehlikeli madde taşıyan araçların kontrol noktalarına uğramaksızın yaptıkları geçişler, gerek köprü ve otoyolun gerekse sürücü ve köprüden geçiş yapan yolcuların güvenliği için telafisi imkânsız zarar riski oluşturmaktadır.

Ayrıca ilgili mevzuat ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile ICA IC İÇTAŞ A.Ş. arasında münakit sözleşme uyarınca ister dolu ister boş, tehlikeli madde taşıyan araçların bildirimde bulunmaksızın Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapmaları halinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası ve ICA IC İÇTAŞ A.Ş. tarafından da bu cezaya ilave olarak özel geçiş ücretine 10 kat ceza tutarı eklenerek ceza tahakkuk ettirilmektedir.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPORU İLE ATIK BEYANI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tehlikeli madde faaliyet raporu, işletmede kullanılan tehlikeli maddelerin tüm faaliyet kollarında (Alıcı – Boşaltan – Yükleyen – Gönderen – Paketleyen – Dolduran – Tank-Konyetner İşletmecisi ve Taşıyan) yıllık faaliyetinin U-Net Otomasyon sistemi üzerinden firmaya atanmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından girişlerinin yapılmasıyla oluşturulmaktadır.

Atık beyanı ise tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevreyi kirletici vasfı olan atıkların firmaya atanmış olan Çevre Danışmanı tarafından , Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yazılım sistemi üzerinden bildirilmesi ile oluşturulmaktadır.

ADR’NİN AÇILIMI NEDİR?

Türkçe karşılığı; Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Yönelik Avrupa Sözleşmesidir. Uluslararası arenada kısaca “ADR” olarak geçmektedir.

ADR kısaltması sözleşmenin orijinal Fransızca ismindeki kelimelerin baş harflerinden gelmektedir: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’’