Sıfırdan MSDS (GBF) yazılması , mevcut MSDS(GBF) güncelleme işlemleri ya da 5 farklı dile çeviri hizmetleri TMGD TR KKDİK ekibinde bulunan Kimyasal Değerlerlendirme Uzmanları tarafından en hızlı ve uygun şekilde sağlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu-GBF-MSDS Nedir ?

MSDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu’ dur. Türkçe kısaltması GBF’ dir.

Kimyasalların kullanım ve depolanma süresinde meydana gelebilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirgemek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara verilen isimdir.

Güvenlik bilgi formu (MSDS) ürün ile ilgili ayrıntılı ve detaylı bilgi sağlayan teknik belgedir. GBF-MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlayacaktır. İşverenler [ve işçiler] GBF-MSDS' i, çevresel zararlar dahil zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmek için kullanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (SDS, eski adıyla MSDS), bir kimyasalın üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, fiziksel ve sağlık tehlikelerini, maruz kalma yollarını, güvenli kullanım için önlemleri açıklayan 16 bölümden oluşan ayrıntılı bir bilgi belgedir ve bir ürünün kullanımı, acil ve ilk yardım prosedürleri ve kontrol önlemlerini açıklar.

Doğru Bir MSDS’te Neler Bulunmalıdır?
 1. Kimyasalın Tanımı,
 2. İçindeki Tehlikeli Kimyasalların Bileşimi,
 3. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri,
 4. Yangın ve Patlama Bilgileri,
 5. Sağlık için Yarattığı Tehlike Bilgileri,
 6. Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler,
MSDS Neden Önemlidir ?

Çoğu zaman, tehlikeli bir kargo gönderimi yapmak için bir nakliye hattına başvurduğunuzda, size soracakları (veya sormaları gereken) sorulardan biri, kargo için bir MSDS olup olmadığıdır.

MSDS şunlar hakkında bilgi içerir:

*Gönderinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, parlama, kaynama ve erime noktaları gibi üç temel verileri,
*Toksisite bilgileri,
*Sağlığa yönelik etkiler,
*Olumsuz temas durumunda uygulanması gereken ilk yardım,
*Muhtemel reaksiyonlar,
*Depolama koşulları,
*Bertaraf yöntemleri,
*Malzeme ile temas eden kişiler tarafından kullanılacak koruyucu ekipman,
*Yayılmaya karşı tedbirler,
İlgili gönderi ve söz konusu öğenin özellikleri ve bileşimi ile ilgili rehberlik sağlar.

Bu, herhangi bir kargo firmasının operasyon departmanı için hayati öneme sahiptir, böylece bu kargoyu araç/uçak/gemilerine yüklemek için kabul etme prosedürlerini değerlendirebilirler.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?

Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 5(13) uyarınca “Güvenlik bilgi formları (MSDS), güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına ilişkin kişilerin belgelendirmesi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belgelendirilmiş personellerce hazırlanır.”

31/12/2022 tarihinden sonra GBF (MSDS)' ler, KKDİK Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanacaktır.

Ancak güncel olarak hazırlatacağınız MSDS’ leriniz için şimdiden Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarından destek almanızı ve MSDS lerinize KKDİK – Ön Kayıt numaralarınızı ekletmenizi şiddetle öneririz.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nasıl Hazırlanır ?

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), mesleki sağlık ve güvenlik, taşıma güvenliği ve çevresel koruma gibi çok çeşitli hususlar hakkında bilgi sağlamaktadır. GBF’ler (MSDS), genellikle tek kişi tarafından değil daha ziyade çeşitli çalışanlar tarafından hazırlandığından, istenmeyen boşluklar ve tekrarlar kaçınılmaz olabilir. Sonuç olarak, tamamlanmış Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ve (varsa) eklerinin, alıcılara sunulmasından önce bir tutarlılık ve mantık kontrolünden geçirilmesi yararlı olacaktır. Dokümanın bir bütün olarak gözden geçirilmesini sağlamak için ayrı ayrı bireyler yerine tek bir yetkin kişi tarafından nihai gözden geçirmesinin yapılması önerilir.

Bir GBF-MSDS Hangi Konularda Bilgi Sağlar ?

*Üretici veya ithal tedarikçisi
*Ürün (örneğin adı, içerikleri ve özellikleri)
*Ürünün insanların sağlığını nasıl etkileyebileceği
*Güvenli bir şekilde kullanmak veya saklamak için önlemler

Temel GBF-MSDS Hazırlama İşlem Sırası Nedir?
MSDS – GBF 16 önemli bölümden oluşur ve dokümantasyon sıralaması aşağıdaki gibidir ;
 • Tanımlama
 • Zarar tanımlaması
 • Bileşenlerin içeriği ve zarar sınıflarının belirlenmesi
 • İlk Yardım
 • Yangınla Mücadele
 • Kaza sonucu salınım
 • Elleçleme ve depolama
 • Maruz Kalma kontrolleri
 • Sınıflandırma dahil fiziksel ve kimyasal özellikler
 • Kararlılık ve reaktiflik
 • Sınıflandırma dahil toksikolojik bilgiler
 • Sınıflandırma dahil ekolojik bilgiler
 • Bertaraf
 • Taşıma Hesapları
 • Mevzuat Bilgileri
 • Diğer Tanımlar

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!