Hizmetlerimiz

TMGD TR

Hizmetlerimiz

Sunduğumuz tüm hizmetlerimizde hedefimiz %100 memnuniyeti sağlayabilmektir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri ADR / IMDG / RID Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanl…
Tek Temsilcilik ve 3.Taraf Hizmetleri

Tek Temsilcilik ve 3.Taraf Hizmetleri

KKDİK Firmalara maddi yük getirse de çalışmalarını doğru yapan ve kaliteli ürün imal eden / ithal ed…
Çeşitli Eğitim Hizmetleri

Çeşitli Eğitim Hizmetleri

Çeşitli Eğitim Hizmetleri
IATA ve TİO Yetkisiyle Hava/Kara/Deniz Kargo Gönderi Hizmetleri

IATA ve TİO Yetkisiyle Hava/Kara/Deniz Kargo Gönderi Hizmetleri

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) Kimyasallar…
Çevre Danışmanlık ve Sıfır Atık Sistem Kurulum Hizmetleri

Çevre Danışmanlık ve Sıfır Atık Sistem Kurulum Hizmetleri

Çevre Danışmanlık ve Sıfır Atık Sistem Kurulum Hizmetleri Çevre Danışmanlık Firması, çevre danışmanl…
Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanması ve Operasyon Yönetimi

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanması ve Operasyon Yönetimi

Patlamadan Korunma Dokümanı İşçi ve işin sağlığını korumak için atılmış en önemli kitlesel adımlarda…
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

KKDİK Firmalara maddi yük getirse de çalışmalarını doğru yapan ve kaliteli ürün imal eden / ithal ed…
Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS) Güncellenmesi, Oluşturulması ve Çeviri Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS) Güncellenmesi, Oluşturulması ve Çeviri Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS) Güncellenmesi, Oluşturulması ve Çeviri Hizmetleri Sektör içerisinde…
ADR / IMDG / ICAO Belgelendirme Hizmetleri

ADR / IMDG / ICAO Belgelendirme Hizmetleri

ADR / IMDC / ICAO Belgelendirme Hizmetleri Tehlikeli Maddelerin faaliyetleri ile ilgili birçok farkl…
Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

ADR Belgesi Tehlikeli madde gönderilerinizi Karayolu (ADR) ile gönderirken TMGD Taşıma Evrakı bir di…