Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ADR / IMDG / RID

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” ve “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları’ nın Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üzeri miktarda tehlikeli maddeyi alan, boşaltan, yükleyen, gönderen, dolduran, taşıyan, tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi faaliyeti gösteren tüm firmalar ya da taşıma kapasitesi 50 ton üzerinde bulunan ve Tehlikeli Madde taşıması gerçekleştiren nakliye/lojistik firmaları, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet almak ya da 2263.06 “TMGD” SGK Kodu ile tam zamanlı olarak bünyesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek zorunludur.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerle iştigal eden firmalarda ise madde miktarı sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunludur. 50 ton miktar sınırını aşmadıkları durumda faaliyeti yapılan Atık ya da Tehlikeli Maddelerden Tasıma Kategorisi sıfır (0) olan maddeler var ise yine miktar sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak mecburidir.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 taşıma kategorisi 0 (sıfır) maddeler ile iştigal eden şirketler dışında 50 (elli) ton sınırını aşmayan firmalar ise yine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları tarafından denetlenerek her yılın ilk 2 ayı içinde 1 yıl geçerli olacak “MUAFİYET” çalışması yaptırmalı ve bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurarak muafiyet belgesi almak zorundadırlar.

Firmamız bu zorunluluk kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili kuruluşu olarak sizlere bu hizmeti vermektedir.

 

*ADR Farkındalık , Göreve Özgü ve Emniyet Eğitimleri

ADR Bölüm 1.3 gereğince; görevleri tehlikeli maddelerin ambalajlanması, taşınması, boşaltılması ya da yüklenmesi ile alakalı olan çalışanların alması mecburi kılınan Genel Bilinçlendirme Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Emniyet Eğitimi olmak üzere üç başlık altında düzenlenen ADR Eğitimlerini gerek sınavlı gerekse bire bir çalışmalarla gerçekleştiriyoruz.

 

*Dokümantasyon Çalışmaları

İşletmelerin iştirak ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, paketlenmesi,  yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gerekli olan kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol listelerini hazırlayarak sistem klasörü oluşumu sağlıyor,  mevzuat uyarınca mecburi kılınan senelik faaliyet raporlarını hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.

 

*Saha Denetimleri ve Tatbikatlar

Tehlikeli maddeler ile iştirak edilen işletmelerde rutin saha ziyaretleri dışında resimli saha raporlamaları ve denetimlere hazırlıkları, tehlikeli madde dökülme tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İnsan ve çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için tavsiyelerde bulunuyor, süreçleri aktif olarak takip ediyoruz.

 

*Mevzuat ve Bakanlık Belgelerinin Süreç Takipleri

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal ve ülkelerarası mevzuatta yapılan değişiklik ve güncellemeleri takip ediyor, her iki senede bir güncellenen ADR ve düzenli periyodlarla güncellenen ulusal mevzuatın işletmeyi ilgilendiren başlıklarına yönelik rehberlik ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından firmaya alınmış tüm belgelerin sürelerini takip ediyor, süre hatırlatması ile yaşanabilecek aksamaların önüne geçiyoruz.

 

*Tank, Ünite, Ambalaj Temini

İşletmelerin, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması mecburi kılınan ADR onaylı yada ADR sertifikalı araç, tank, ünite ve ambalaj gibi gereksinimlerini temin ediyor, talep doğrultusunda gereksinimlerine ilişkin en ideal ve hızlı şekilde çözüm üretiyoruz.

 

*Etiket, Levha, Turuncu Plaka Temini

Talep doğrultusunda ADR ve ulusal mevzuat uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması mecburi olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile araçlar için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedariki gerçekleştiriyoruz.

 

*Teçhizat Temini

Talep doğrultusunda tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gerekli olan sertifikalı ve ADR zorunluluklarına uygun genel ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile yangın söndürme cihazlarını temin ediyoruz.