Reliable Address for Dangerous Goods Safety Consultancy!

Choose TMGD TR Engineering, Serving With Engineering Principles, And Relax.

Consult All Issues for Hazardous Substances and Chemicals!

Save Time by Getting Support from Our Team on Important Issues such as Preparation of MSDS, KKDIK Transactions, Air - Land and Sea Logistics, Environmental Consultancy Services Apart from TMGD Service.

Always Quality and Trust!

We work with the principle of quality service and 100% satisfaction and we always continue to develop for the better

1272
Companies Preferring Us
74
Our Active Dynamic Staff
about

Welcome to TMGD TR Engineering Family!

You don't need to spend a long time packing, labeling and organizing documents before transporting Dangerous Goods in Road, Air, Seaway or Railroad modes, and you don't have to suffer losses by taking risks anymore!

By joining the TMGD TR family, you can benefit from additional support in all your Dangerous Goods processes, safely deliver your dangerous goods to their buyers or ensure that they reach your facility safely. You can contact us for support on many issues such as Dangerous Goods Safety Consultancy, Dangerous Goods Sample Shipments or Import & Export shipments, MSDS/SDS Preparation, DG Form & IMO Form Preparation, KKDIK Transactions.

TMGD TR Engineering

Call us immediately 0212-674-1787 for complex services such as Dangerous Goods Safety Consultancy, Hazardous or Non-Hazardous Chemicals Sample Shipments, Import & Export Logistics Operations, Chemical Packaging, Labeling, DG Form & IMO Form & MSDS Preparation & KKDIK and Environmental Consultancy. contact us or fill out a form and we will contact you.

TMGD Mühendislik hakkında

Our References

Our Services

Blog

Frequently Asked Questions

TMGD KİMDİR VE TMGDK NE DEMEKTİR?

TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı. Günümüzde yeni bir iş kolu, yeni bir sektör olarak nitelendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı bütünüyle özel ve komplike bir meslek halini almıştır. Tehlikeli maddelerin alınması, gönderilmesi, paketlenmesi, doldurulması, taşınması ve organizasyonu gibi bir çok faaliyet bilgi ve becerilerine sahip olması ile bu işlemleri kusursuz yönetmesi bir Tehlikeli madde güvenlik danışmanında bulunması gereken komplike temel özelliklerdir. Ayrıca etkin iletişim kurabilmesi, yönetim ve organizasyon konusunda etkili olabilmesi ile yönetim becerileri bir TMGD için olmazsa olmazlardandır. Başarılı bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bilgisini karşısında ki yönetici ya da mavi yaka personele aktarabilen, aktardığı bilginin uygulanabilirliğini becerisi ve yönlendirmesi ile kolaylaştıran kişidir. Tehlikeli madde denildiğinde akla çok fazla madde gelmezken aslında 9 sınıf ve 4 bine yakın tehlikeli madde vardır. Komplike bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının ne kadar donanımlı olması gerektiğini ve çok çeşitli tehlikeli maddenin sınıfına, muhteviyatına ve tehlike derecesine göre hareket ederek konuya hakim olması gerektiğini anlayabilmekteyiz.
Ayrıca Fransa'da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermiş ve vermeye devam eden bir kuruluş olarak belirtmeliyiz ki Avrupa’da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ünvanı almak hiç de kolay değildir. Fransa'da ADR konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye ADR Uzmanı , Deniz Yolu ve Tren Yolu konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye IMDG/RID uzmanı ve Hava Yolu konusunda gerekli eğitimlerden geçerek başarılı olan kişiye DGR Uzmanı ünvanı verilmektedir. Tüm taşıma modlarında uzmanlık alan ve hizmet verme yetisi kazanan kişilere ise Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (Hazardous Goods Safety Advisor) ünvanı verilmektedir. Ülkemizde bir çok ADR Uzmanı bulunmaktadır fakat gerçek bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az durumdadır. TMGD TR Mühendislik olarak tüm taşıma modlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan personel sayımız 4 e ulaşmıştır. Tüm taşıma modlarına hakim, alanında yetkin Mühendis ekibimiz ile firmalarımıza tüm taşıma modlarında hizmet sunabilmekteyiz.
TMGDK yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan yetki çerçevesinde bünyesinde tam zamanlı olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bulunduran, tehlikeli maddelerle iştigal eden kuruluşlara bünyesinde bulunan danışmanlar ile hizmet veren yetkin kuruluştur. Türkiye’de üç yüze yakın yetkili kuruluş bulunmaktadır. Bu yetkili kuruluşların bir kısmı kısa süre önce usulsüz çalışmalarından ötürü kapatılmıştır.
Firmalar Yetkili Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu seçerken, öncelikle firmadan en az 3 tane referans istemeli ve verdiği hizmeti sorgulamalıdır. Ayrıca hizmet almaya başladıktan sonra ziyaretleri gerçekleştiren danışmanların firmada tam zamanlı sigortalarının yapılıp yapılmadığını da sorgulamak hizmet alıcının sorumluluklarından birisidir. Denetimlerde uygunsuzluk yaşamamak adına dış hizmet alınan firmaların vizyonu, bilgi-becerisi ile dürüstlüğü çok önemlidir. Sadece ticari kaygılarla hizmet veren kuruluşlar maalesef firmaları zor durumda bırakmaktadır. Ufak bedeller için büyük kuruluşlar riske atılmamalı, bu iş bireysel değil kurum olarak kaliteli hizmeti ilke edinen kuruluşlara teslim edilmelidir.

Türkiye’nin ilk kurumsal Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firması olarak TMGDK yetkisi bulunan TMGD TR Mühendislik Ltd. Şti. olarak referanslarımıza çok güveniyor, sizleri de referanslarımız içerisine eklemekten öncelikle gurur duyacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.

FİRMAMIZIN TMGD HİZMETİNDEN MUAF OLDUĞUNU NASIL BELGELEYEBİLİRİZ?

Tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) toplam tehlikeli madde faaliyeti 50 ton altında kalan ve Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 ile iştigal etmeyen firmalar; bir TMGDK ile anlaşarak, öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalı ve faaliyetinin 50 ton altında olduğunu resmi evraklarla raporlayarak bu raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne sunarak muafiyet hakkı kazanmalıdır.

Bu işlem her yılın ocak ayında tekrarlanarak muafiyet güncellenmelidir. Bu raporlama ve işlem takiplerini sadece yetkilendirilmiş TMGD kuruluşları yapabilmekte olup bünyesinde TMGD bulunduran firmalar da TMGDK’lardan hizmet almak zorundadır.

Faaliyet 50 ton ya da üstünde gerçekleşmiş ya da Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 den biri ile miktara bakılmaksızın faaliyet var ise muafiyet yerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ataması yapılmalı ve hizmet alınmalıdır.

YILLIK TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPORU NEDİR?

Firmaların tüm faaliyet kollarında (alıcı – boşaltan – gönderen – dolduran – paketleyen – taşıyan) 1 yıllık süreçte (1 Ocak / 31 Aralık) yapmış oldukları faaliyet miktarlarının beyan edildiği bir raporlama sistemidir.

Her yıl mart ayının sonuna kadar geçilen sene özelinde raporlamalar firmaya hizmet veren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanarak sisteme girişleri yapılmaktadır.

TMGD U-NET OTOMASYON SİSTEMİ VE İSG-KATİP FARKLI SİSTEMLER MİDİR?

İSG – Katip E-Devlet sistemi üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında İş Sağlığı ve Güvenliği işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon sistemidir.

U-Net ise E-Devlet sistemi üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Güvelik işlemleri kapsamında işlem giriş ve takipleri için kurulmuş otomasyon sistemidir. İkisi benzer fakat farklı bakanlıklara bağlı olmakla birlikte işlem giriş ve takipleri amacıyla kurulmuş otomasyon sistemleridir.

ADR MEVZUATINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET TARAFLARI NELERDİR?

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleştiriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portatif tankı bir araçtan indiren; paketli tehlikeli maddeleri ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; bir tüplü gaz tankerinden, çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portatif tanklara ya da tank-konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeleri,

Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portatif tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini,
Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri, ifade eder.

Contact Now