KKdik , Kimyasalların Kaydı , Kkdik Nedir

Kkdik

KKDİK Firmalara maddi yük getirse de çalışmalarını doğru yapan ve kaliteli ürün imal eden / ithal eden firmalar için uzun soluklu yolculukta çok faydalı bir yapılanma olacaktır. Konu çok anlaşılamamakta ve KKDİK anlaşılır dil ile Turkish Reach olarak telaffuz edilmektedir. Konu değerli ve uzun çalışmalar gerektiren maliyetli bir süreçtir. Maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için aşağıda yer alan soru cevaplara göz atmanızı ve sonrasında TMGD Mühendislik ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Kkdik Nedir

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınav değerlendirmesi sonucu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından yürütülmektedir. İthalatçı ve İmalatçı firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ithal ettikleri - imal ettikleri ürünlerin beyanını yapacakları sisteme kısaca kkdik deniliyor. Bu beyanların ve kayıt dosyalarının belirlenen zamanlar içerisinde tamamlanmaması halinde, işlemleri tamamlamayan firmaların piyasaya ürün sürmeleri - ithalat yapmaları engellenecektir. Yasaktan önce satış piyasasında müşteriler kaydı yapılmamış ürünleri satın alamayarak - almayarak ya da tercih etmeyerek döngünün önemli bir kısmında yer alacaklardır. Kkdik çok önemli bir konu olup Avrupa ülkelerinde uygulanan REACH e benzemektedir. Bu nedenle Kkdik bir başka deyişle Turkish Reach olarak anılmaktadır.

Kkdik Fiyat

Şu an önümüzde uzun bir zaman olduğu için ve kendi bünyemizdeki ekiple 30 firmaya kadar hizmet sunabileceğimizden fiyatlarımız şartlara göre çok uygun. 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle 1.grup 30 firma + 4 ek firma ile alımları kapattık. Eylül ayı itibariyle 2.grup için yeni ve dinamik bir ekip oluşturuldu. 1.gruba oranla maliyetler biraz yükselecektir ancak yine sizleri koruyan en makul sistemi sunacağımızdan emin olabilirsiniz. TMGD TR KKDİK ekibinin en büyük farkı sunduğu ekstra danışmanlık hizmeti ve 500 den fazla firması ile oluşturduğu organizasyon yeteneğidir. Daha önceki bilgilendirme yazılarında da bahsettiğimiz gibi bu süreçte zaman kısaldıkça maliyetler yükselecektir. Hem danışmanlık ücretlerinin maliyetleri hem de Lider Kayıtçı firmalar ile yapılacak konsorsiyum anlaşmalarında maliyeti minimum a indirmek için kararsızlık yaşamayın. Bizlerden konu hakkında ayrıntılı bilgi almanızı ve konuyu yönetme süreçlerimizi dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi hemen ofisimize ulaşarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımıza danışın ve kazançlı çıkın.

İthalat - İmalat yapan tüm firmalar 2020 yılı son gününe kadar ürünlerinin içeriklerini Çevre Bakanlığının KKS sistemi üzerinden beyan etmiş ve sistem kayıtlarını başlatmışlardır. Bu beyan sonrası ön kayıt yapan firmalara her ürün/Cas için bir ön bildirim numarası tanımlanmıştır. Bu süre içerisinde kaydını tamamlamayan firmalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir süre daha ön kayıt sistemini açık tutacaktır. Normalde 31.12.2020 tarihinde kapanması beklenen sistem muhtemelen 31.12.2023 e kadar açık kalacak ve firmalar Kimyasal Değerlendirme Uzmanları aracılığı ile önce kkdik ön kayıt yaparak sistemden ön bildirim numaralarını alabilecek sonrasında yine Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının yapacağı organizasyon ve dosya oluşumu ile  kkdik kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.
 

Ön kayıt süreci devam etse de artık asıl kayıt dönemine giriş yapılmıştır. Bu süreçte geç kalan firmalar için süreç kısaldıkça maliyetin artacağı öngörülmektedir. Bunun ana sebeplerinden birkaçı konuya hakim kimyasal değerlendirme uzmanı azlığı, belge sahibi sayısı artsa bile bu uzmanların Kkdik Reach süreçlerini bilmemesi ve kapsamlı bir organizasyon gerektiren bu çalışmayı kısa zamanda çözmenin daha maliyetli olması beklenen bir durumdur. Sürece erken başlayan firmalar hem konuyu daha doğru yönetmekte, hem güncellenen süreçlere aldığı danışmanlık hizmeti ile hakim olmakta hem de konsorsiyum yapacağı Lider Kayıtçı firmalara karşı daha makul anlaşmalar sağlayabilmektedir.
Bazı firmalar kendi bünyesinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yetiştirme çabasına girse de bu uzun vadede çok daha maliyetli ve riskli bir girişim olarak göze çarpmaktadır. Bir şahsın konuya vakıf olması çok zor olmakla beraber yarı yolda firmayı bırakıp gitmesi çok karşılaşılan bir durumdur. Bu süreçte 2023 sonrası gelişme ve büyüme için doğru sistemin kurulması, doğru şekilde kayıtların tamamlanması ve sistemin baştan sona takibi çok büyük önem arz etmektedir.
 


1-Genel Bilgi
2-Sınıflandırma & Etiketleme & PBT Değerlendirmesi
3-İmalat, Kullanım ve Maruz Kalma
4-Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
5-Çevresel Davranış ve Hareket
6-Ekotoksikolojik Bilgi
7-Toksikolojik Bilgi
8-Analitik Yöntemler
9-Güvenli Kullanım Rehberi
10-Literatür Araştırması
11-Değerlendirme Raporları
12-Bilgi Gereklilikleri
Ek olarak diğer firmalardan farklı olarak TMGD TR KKDİK Sistemi tüm duyuru - mevzuat takibini yaparak sizlere hızlı bir bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca Lider Kayıtçı firmalar ile sizler adına görüşmeler yaparak maliyetlerinizi en aza düşürmek konusunda özel olarak organize olmaktadır.

Şimdiden başlıyoruz çünkü ;
Sizler yoğun çalışan ve kalite - kar odaklı firmalar olarak, yasal mevzuatlara ayıracak çok fazla vakit bulamıyorsunuz. Bu nedenle öncelikle profesyonel hizmete ihtiyacınız olduğu ispata dayalı bir şey değil. Ön Kayıt zamanı bile firmalardan bilgi alışverişi yaparken çok uzun sürelerde cevaplara ulaşılabildi. Sizlerden 6 ay boyunca tüm vaktinizi bu çalışmalara ayırmanızı istemek sizlere çok büyük bir yük bindirecektir. Sadece bu işe yoğunlaşmanızı beklemekte haksızlık olur. Kendi işlerinizin yanında bizim talep ettiğimiz bilgileri ithalat yaptığınız firmalardan toparlamanız ciddi bir süreç. Ön kayıttaki kısıtlı bilgiler için bile ne kadar sancılı süreçler geçirildi hatırlarsınız. Ön kayıttan sonra oluşturulan o tabloların nasıl kullanıldığını anlamak bile başlı başına bir süreçti tüm firmalarımız için. Bizler TMGD TR KKDİK ekibi olarak "kaydı tamamladık, işimiz bitti" diyerek işlemleri bitirmedik. Aksine Ön Kayıt sonrası her mail her telefonda firmalarımıza danışmanlık sunduk. Kesin Kayıt döneminde de uzun soluklu bu organizasyonda sizlerin zaman kaybını en aza düşürerek ve ödeme kolaylığı sağlayarak çalışma düzenini organize ediyoruz. Maalesef her soruya, her talebe hatta ön inceleme ve fiyat teklifi vermeye bile ücret isteyen kuruluşlar var. Bizim yıllardır süren danışmanlık anlayışımız firmalarımızla aile olmak ve kazanırken kazandırmaktır. Sistemde bir hata olduğunda biz müdahale ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı konularda sadece duyuru yapmakla yetinirken biz bunu yorumlayarak ayrıntısıyla firmalarımıza aktarıyor, tüm takip işlemlerini yürütüyoruz. Bu süreç daha uygulanabilir bir yolculuk olacak. Ek olarak maliyeti 2023 yılı sonuna kadar paylaştırarak firmalarımıza ödeme kolaylığı sunuyoruz. Fiyatlandırma avantajı, ödeme kolaylığı ve uzun soluklu organizasyon ile hem eksiksiz bir kayıt süreci geçirmiş oluyor hem de zaman kaybını en aza indirmiş oluyorsunuz. TMGD TR KKDİK sistem gruplarında yer almak için geç kalmayın ve bizlere ulaşarak detaylı bilgi alın. En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. Karar vermek ve zamanı en doğru şekilde yönetmek için bizlere ulaşın.

KKDİK Yönetmeliği kısaltmasının ifadesi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” dır. KKDIK Tüzüğü, Türkiye'deki AB uyum yasalarının bir parçası olarak Türk Sanayisi için AB REACH Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmiştir. 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Aktif Maddesiz Biyosidal Ürünler Tebliği yürürlüğe girmiştir. "Aktif Maddesiz Biyosidal Ürünler" Biyosidal Ürün Takip Sistemi ile Sağlık Bakanlığı'na bildirilmelidir. Güvenlik Bilgi Formu yazarının bir "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcı Sertifikası" olmalıdır. Türkiye'de kullanılacak Güvenlik Bilgi Formları, ancak sertifikalı kişiler tarafından hazırlandığı takdirde geçerlidir. Evet. Türk SDS Yönetmeliği mevcuttur. Türkiye'de satılan ürün ve maddelere ilişkin GBF'ler Türkçe olarak ve Türk GBF Yönetmeliğine göre sunulmalıdır. Yasal gerekliliklerinin yanı sıra kimyasal ürün veya maddenin riskleri hakkında bilgi vermek ve bu risklere karşı önlem almak için hazırlanmıştır. Biyosidal Ürünlerin internet üzerinden başvuruları için Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan Ürün Takip Sistemi. Biyosidal Ürün başvuruları öncelikle internet üzerinden Biyosidal Ürün Takip Sistemi kullanılarak yapılmaktadır. BUT olarak Biyosidal Ürün Takip Sisteminin Türkçe kısaltması kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürün analizleri yapmak üzere yetkilendirilen laboratuvarlara "Yetkili Laboratuvarlar" denir. Biyosidal Ürün analizleri sadece bu laboratuvarlarda yapılabilmektedir. Biyosidal Ürünün onaylanması ve analiz sürecine geçirilmesi için Bakanlıkça gerekli görülen temel analizler; fiziksel test, kimyasal analiz, kısa süreli stabilite çalışması, uzun süreli stabilite çalışması, açık ambalaj stabilite çalışması ve ürün için beyan edilen mikroorganizmalara karşı etkinlik testleri.