Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hazırlanması ve Operasyon Yönetimi

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşçi ve işin sağlığını korumak için atılmış en önemli kitlesel adımlardan birisi de Patlayıcı Ortamları ve önleyici önerileri içeren Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığıdır. Patlayıcı ortamlarından korunmak – risk ve potansiyel tehlike boyutunu belirleyip önlem almak için oluşturulan, tecrübe ve mühendislik ilkelerini birleştirerek hazırlanması gereken geniş kapsamlı bir dokümandır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en büyük nokta süreci yönetecek olan ekibin hassasiyeti, yetkinliği ve tecrübesidir. TMGD TR bünyesinde bulunan Elektrik, Çevre ve Kimya Mühendislerinden oluşan ekibimiz ile sizlere özel çalışmalar sunmaktayız.

İş sahalarının gelişmesiyle birlikte birtakım sorunlar da beraberinde gelmiş olup özellikle kimya alanında çalışan firmalar, iş alanlarını güvende tutmak için bazı işlemleri ve teknik bilgileri uygulamak durumundadırlar. Günümüzde büyüyen bir iş dünyası ve iş dünyasının şehir merkezlerine kadar indiğini görmekteyiz.

Kozmetik ürün imalathaneleri, akaryakıt istasyonları, mobilyacılar, yanıcı-parlayıcı ve patlayıcı kimyasal madde bulunduran tüm firmaların oluşturdukları risk boyutları yüzünden yasal olarak bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerden en önemlisi olarak karşımıza çıkan PKD yani Patlamadan Korunma Dokümanı, hem iş alanını hem de çevre güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan bir dokümandır. Bu doküman sayesinde, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tedbirler alınmakta ve çevreye zarar verilmesi de engellenmektedir.

Patlayıcı ortamın oluşmasını engellemek, yapılan iş gereği patlayıcı ortamın önlenmesi mümkün değilse bu alanlarda özel alan oluşturmak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini riske atmamak ve bu belirlenen alanlardaki ekipmanlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir. Patlama risklerinin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra uygun alanlar belirlenir ve böylelikle çalışanların iş ortamında daha rahat ve daha sağlıklı çalışmalarına zemin hazırlanılır.

Patlamadan Korunma Dokümanı 16.12.1999 tarihinde AB’de kabul edilen 1999/92/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin ülkemizdeki AB mevzuat uyum çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.12.2003 tarihli “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik”, Madde 10 uyarınca kuruluşlarımızın bu zamana kadar çok daha önceden hazırlamış olmaları gereken bir dokümandır.

Nitekim bu yönetmeliğin 30.4.2013 tarihinde 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son revizyonunda da GEÇİCİ MADDE-1 ‘de; “26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmış olan Patlamadan Korunma Dokümanları geçerli olarak kabul edilir. ” hükmü ile bu durum bir kez daha vurgulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) yasal zorunluluk olarak yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasal bulunduran tüm firmalarda hazırlanması gereken ve Bakanlık İş Teftiş Kurulu denetimleri incelemesinde müfettişlere gösterilmesi zorunlu olan bir belgedir.

Patlamadan korunma dökümanı hazırlayan firmalar arasında TMGD TR olarak konusunda yüksek tecrübeye sahip ekibimizce firmanızda yapılacak ayrıntılı analiz ve tesis kroki çizimi sonrası Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama işlemlerini uzman mühendis kadromuz ile gerçekleştiriyoruz.