Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak bilinen ADR yönetmeliği kapsamında yer alan belge ve yükümlülükleri anlattık.

ADR NEDİR?

Ülkemizde bir yerden başka bir noktaya taşınması gereken, paketlenen, gönderilen her tehlikeli maddenin bulunduğu çalışma ortamında koşullar mevzuat ve anlaşmalarla belirlenmiştir. Bu anlaşmaların en önemlisi ise Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır. Daha çok ADR olarak bilinen bu anlaşmanın neleri kapsadığını her işletme bilmek ve kurallarına uymak zorundadır.

ADR YÖNETMELİĞİNCE ALINMASI ZORUNLU OLAN BELGELER

ADR Yönetmeliğine göre tehlikeli maddeler ile çalışacak işletmelerin sahip olması gereken 4 adet belge vardır.

Bunlardan ilki Tasarım Tip Onay Sertifikası’dır. Üretici tarafından alınan bu belge, tehlikeli maddelerin nakliyesi için tercih edilen tank, basınçlı kap, ambalaj, IBC, büyük ambalaj ve konteyner için gereklidir. ADR Yönetmeliğinin alınmasını talep ettiği ikinci belge, Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Sertifikası’dır. 3 senelik geçerliliği bulunur. ADR Araç Uygunluk Sertifikası, ADR Yönetmeliğince zorunlu kılınan üçüncü belgedir. Diğer adıyla Pembe şeritli belge veya T9 belgesi olarak da anılır. Araç sahibi tarafından alınması gereken belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Tehlikeli maddeleri taşıyacak olan araçların muayenesi ve taşıma için uygun olup olmadığının kontrolünü içerir. ADR Yönetmeliği tarafından alınması zorunlu tutulan dördünce belge de Muayene Sertifikası’dır. Tehlikeli madde nakliyesi için kullanılacak olan tank, bacınçlı kap, konteyner ve IBC için geçerlidir.

Tüm bunların yanı sıra ADR yönetmeliğine göre sertifika almak isteyen üretici ve araç sahipleri başvurularını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Ambalaj, Tank ve Kapların Test, Sertifikalandırma ve Muayenelerinin Yapılması Hususunda  Yetki Devri Protokolü’ gereğince sertifikalandırma ve muayene iş ve işlemleri TSE’ye yapmalıdır. Testler ve diğer işlemler buradan yapılır. Başvuruyu online olarak tmt.tse.org.tr adresine girerek yapabilirsiniz. Ücret ise yapılacak işlem, test ya da alınacak sertifikaya göre değişiklik gösterir.

ADR Yönetmeliğince alınması zorunlu belgelerin geçerliliği sadece karayolu taşımacılığında dikkate alınır. Havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığının başka yükümlülükleri mevcuttur. ADR Araç Uygunluk Sertifikası, yurt içi yanı sıra anlaşmanın kabul edildiği tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerlidir.