Genel

ADR’nin Açılımı Nedir?

TMGD Mühendislik

ADR’nin Açılımı Nedir?

Türkçe karşılığı; Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Yönelik Avrupa Sözleşmesi’dir. Uluslararası arenada kısaca “ADR” olarak geçmektedir. ADR kısaltması sözleşmenin orijinal Fransızca ismindeki kelimelerin baş harflerinden gelmektedir:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir