Whatsapp
Alternate Text
img

10

Ağu

ADR’nin Açılımı Nedir?

Ağu 10, 2021

ADR’nin Açılımı Nedir?

Türkçe karşılığı; Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Yönelik Avrupa Sözleşmesi'dir. Uluslararası arenada kısaca "ADR" olarak geçmektedir. ADR kısaltması sözleşmenin orijinal Fransızca ismindeki kelimelerin baş harflerinden gelmektedir:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’’

Last Text

Reach Nedir ,Reach, Reach Yönetmeliği
Reach Nedir ? Kas 24, 2021
Konşimento , Konşimento Nedir,Taşıma Senedi
Konşimento Nedir Kas 05, 2021