Genel

Faaliyet Belgesi Alma

TMGD Mühendislik

FAALİYET BELGESİ ALMA 

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; taşıyıcı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi denir. UN numaralı tehlikeli maddelerden yıl içinde, alma- atık veya ürün olarak gönderme- atık veya ürünleri paketleme-doldurma-taşıma- tank konteyner portatif tank işletmecisi gibi faaliyetlerden birini bile gerçekleştiriyorsa, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalıdır.

Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi almadan önce bir TMGD-K’dan ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) Ek-3 raporu hazırlamansının talep edilmesi gerekmektedir. Bu Ek- 3 raporuna göre yukarıda belirtilen faaliyetlerden hangisini gerçekleştirdiğiniz belirlendikten sonra bakanlığa gerekli diğer evraklarla birlikte sunulacaktır. Sonrasında o yıla göre belirlenen belge harç bedeli ilgili bankalara yatırıldıktan sonra belge aktif olacak ve U-net yetkilisi E-Devletten kendisi indirebilecektir.

Başvuruda gerekli raporlar ve dilekçeler ;

1-TMFB Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve Ek-3 Raporu; TMFB Başvuru dilekçesi ve EK-3 raporunu kapsamaktadır. Sizlerden alınan bilgilere istinaden oluşturulacak ve onayınız için tarafınıza sunulacaktır.

2-U-NET Yetkilendirme yazısı (dilekçesi) ; U-Net sistemi ( E-devlet sistemi üzerinde TMGD Atama Onayı , miktar beyanlarımızı onayı gibi işlemlerin yapılacağı sistem ) üzerinde , imza sirküsünde ismi geçen kişilerden birisi veya çalışanlardan birisi de bakanlığa verilecek uygun bir dilekçe ile de yetkilendirilebilir.

Başvuruda gerekli firmaya ait diğer evraklar;

A-İmza Sirküleri ; TMFB güncelleme başvurusunda orjinalleri mutlaka yanınızda bulunmasıyla beraber , Müracatta verilecek olan aslı gibi gösterilen  ( Islak Kaşeli suretleri) olacaktır .  İmza sirküsünde ismi geçen tüm ortakların İmza Sirküsü Başvuruda olmalıdır .

B-Ticari Sicil Gazatesi ; Firma kurulumundan itibaren şu zamana kadar , bütün değişikliklerin yapıldığı , ticari sicil gazetenizin en güncel olanı başvuruda olmalıdır .

C-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi; Ticari Faaliyet Belgenizin güncel olması önemlidir . İnternet üzerinden alındıysa 30 günlük süresinin olduğunu , elden alındıysa 6 ayda bir güncellenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz .

1-   Unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

2-   Gerçek kişilerde ise;Bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi

D- Adli Sicil Kaydı ; 1-    Tüzel kişilerde temsile yetkili kişi / kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri ( imza sirkülerinde 2 kişiden fazla imza varsa minimum 2 kişinin adli sicil kaydı )

 E- İmza Yetkililerinin Nüfus Cüzdanı fotokopileri olmalıdır .Eğer birden fazla ortak var ise diğerlerinin de nüfus cüzdanı fotokopileri olması gerekmektedir .

F- Vergi Levhası olmalıdır .

TMFB Harç Bedeli 2021 yılı için 1139 TL ‘dir. Güncelleme işlemi belge bedelinin dörtte biri kadardır. ( 1139 / 4 = 284,75 Tl’dir.Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi beş (5 ) yıl geçerlidir. Süresinin dolmasına bir (1 ) ay kala, gerekli evraklarla bakanlığa başvurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir