Genel

SEA Yönetmeliği’ne Göre MSDS Nasıl Hazırlanır?

TMGD Mühendislik

MSDS Nasıl Hazırlanır

SEA Yönetmeliği Nedir?

Güvenlik Bilgi Formu hazırlanırken esas olarak alınan mevzuat, SEA Yönetmeliği’dir. SEA Yönetmeliği; Sınıflandırma, Etkiketleme ve Ambalajlama Hakkında Yönetmelik kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelik maddelerin neden olabileceği zararları aza indirgemek, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla düzenlenmiştir. SEA yönetmeliği, açılımından da anlaşılacağı üzere piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin sınıflandırılmasına; sınıf türlerine göre etiketlenmesine ve ambalajlanmasına olanak tanır. 2016 yılı itibariyle zorunlu hale gelen SEA Yönetmeliği, maddelerin güvenle taşınması için önemli uygunluk koşullarından biridir. MSDS hazırlama aşamasında da kaynak olan bu yönetmelik, yetkili kişiler tarafından hazırlanabilir.

MSDS Nedir?

MSDSMalzeme Güvenlik Bilgi Formu anlamına gelen; Material Safety Data Sheet kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Dünyada bir standart haline gelen MSDS, ürünün kimliği formundaki belgedir. Üreticiden alıcıya  kadar uzanan; tedarik zincirindeki herkesin eksiksiz bilgilendirilmesini sağlayan bu belge, maddenin içerdiği potansiyel tehlikeleri ve acil durum prosedürlerini de içerir. Böylece kimyasal madde kargoların güvenle taşınması sağlanır. SEA Yönetmeliği’ne göre hazırlanan bu malzeme güvenlik bilgi formu; depolama, taşıma ve kullanım şekline dair bilgileri de içeriğinde bulundurur. Ülkemize herhangi bir şekilde girişi ya da çıkışı sağlanan tüm maddelerin Güvenlik Bilgi Formu (GBF)’si Türkçe olarak bulunmak zorundadır.

MSDS Neden Gereklidir?

  • MSDS, kimyasalın niteliklerini ve niceliklerini belirleyen bir belgedir. Tüm taşıma kanallarına gerekli bilgileri sunar.
  • Acil durum politikalarını içerdiğinden; insan ve çevreye zararlı etkileri minimize eder.
  • Tehlikeli madde sınıfında yer alan kimyasalların, doğru bir şekilde kategorize edilmesini ve oksitleyici, alevlenir, toksik gibi tehlikelerinin bilgilendirilmesini sağlar. Siz de tehlikeli madde sınıfında yer alan kimyasalları öğrenmek istiyor ve çevre için tehlikelerini bilmek istiyorsanız; “TEHLIKELI MADDE SINIFLARI VE ÖZELLIKLERI NELERDIR?”  başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz!
  • Kimyasalların içeriğinin en doğru şekilde bilinmesi ve ona yönelik kontroller yapılabilmesi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu şarttır.
  • Kimyasal maddelerin risk yönetiminin en iyi şekilde anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için SEA’ya göre hazırlanmış MSDS bir kılavuz niteliğindedir.

SEA Yönetmeliği’ne göre MSDS Hazırlama

SEA Yönetmeliği’ne göre hazırlanan MSDS belgesi aşağıda belirtilen 16 farklı başlığı da bulundurmak zorundadır. Bunlar;

1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,

2. Zararlılık tanımlanması,

3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,

4. İlk yardım önlemleri,

5. Yangınla mücadele önlemleri,

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,

7. Elleçleme ve depolama,

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler,

10. Kararlılık ve tepkime,

11. Toksikolojik bilgiler,

12. Ekolojik bilgiler,

13. Bertaraf etme bilgileri,

14. Taşımacılık bilgisi,

15. Mevzuat bilgisi,

16. Diğer bilgilerdir.

MSDS Belgesini Kimler Hazırlayabilir?

MSDS hazırlamak, yetkinlik gerektiren bir eylemdir. Bu nedenle MSDS belgesi ancak akredite olmuş kurum ve kuruluşlar tarafından; Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ünvanına sahip kişiler aracılığıyla hazırlanabilir. Siz de alanında öncü mühendis ve kimyasal değerlendirme uzmanlarıyla hizmet veren TMGD TR Mühendislik ile kimyasallarınızın kimliği formatına sahip MSDS belgesini hazırlayabilirsiniz. SEA yönetmeliğine göre MSDS oluşturmak için bizimle iletişime geçin!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir