Tehlikeli madde faaliyet raporu, işletmede kullanılan tehlikeli maddelerin tüm faaliyet kollarında (Alıcı – Boşaltan – Yükleyen – Gönderen – Paketleyen – Dolduran – Tank-Konyetner İşletmecisi ve Taşıyan)  yıllık faaliyetinin U-Net Otomasyon sistemi üzerinden firmaya atanmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından girişlerinin yapılmasıyla oluşturulmaktadır.

Atık beyanı ise tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevreyi kirletici vasfı olan atıkların firmaya atanmış olan Çevre Danışmanı tarafından , Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yazılım sistemi üzerinden bildirilmesi ile oluşturulmaktadır.