Genel

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İçin Güvenlik Bilgi Formları Neden Önemlidir?

TMGD Mühendislik

1-) Tüm maddelerin kimliği, bileşimi, ilk yardım önlemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgileri içeren “Güvenlik Bilgi Forumları (MSDS)” bulunmaktadır. MSDS’ler toplamda 16 bölümden oluşmakta ve 14. bölümü taşımacılıkla ilgili bölümdür. Eğer bir madde MSDS’inin 14. bölümünde bir UN Numarasına atanmış ise o madde ADR kapsamında tehlikeli madde olarak tanımlanmaktadır.

2-) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmaları firmanın ham madde ve ürün bilgilerinin tehlikeli madde ya da tehlikesiz madde olup olmadığını anlamak için Güvenlik Bilgi Formlarının 14. Bölüm Taşımacılık Bilgileri kısmından faydalanırlar. Bu nedenle Güvenlik Bilgi Formlarının kısa sürede danışmanlara ulaşması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Güvenlik Bilgi Formlarının güncel olması diğer dikkat edilmesi gereken kısımdır. Güncel olmayan Güvenlik Bilgi Formları yanlış bilgiler içerebileceğinden hem yasal olarak hem işleyiş olarak firmaları risk altına sokmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir