Taşınan tehlikeli maddeye göre ADR mevzuatında her ürünün A / B / C / D / E olmak üzere ya bir tünel kodu vardır ya da tünel kodu sekmesinde – işareti bulunmaktadır. Burada “–“ işareti olması o ürünün tüm tünellerden geçebileceğini gösterir. Örnek olarak tünel kodu sekmesinde C yazıyor ise ürün A ve B tünellerinden geçerken C , D ,ve E tünellerinden geçemez.

Tünel kısıtlamalarında A en iyi tüneli temsil ederken E en düşük kalitede ki tüneli temsil etmektedir. Fakat tünel kısıtlamaları henüz ülkemizde uygulanmamakta olup Tehlikeli maddelerin tünellerden geçişi şu an için tamamen yasak durumdadır.

Not; Yönetmelikte 2019 sonuna kadar tünellerin harflendirileceği belirtilmekle beraber (yönetmelik geçici madde 3) konunun tekrar uzatılmasını beklemekteyiz.