Genel

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tünel Kısıtlamalarına Uymam Gerekir mi?

TMGD Mühendislik

Taşınan tehlikeli maddeye göre ADR mevzuatında her ürünün A / B / C / D / E olmak üzere ya bir tünel kodu vardır ya da tünel kodu sekmesinde – işareti bulunmaktadır. Burada “–“ işareti olması o ürünün tüm tünellerden geçebileceğini gösterir. Örnek olarak tünel kodu sekmesinde C yazıyor ise ürün A ve B tünellerinden geçerken C, D ve E tünellerinden geçemez.
Tünel kısıtlamalarında A en iyi tüneli temsil ederken E en düşük kalitedeki tüneli temsil etmektedir. Fakat tünel kısıtlamaları henüz ülkemizde uygulanmamakta olup tehlikeli maddelerin tünellerden geçişi şu an için tamamen yasak durumdadır.
Not: Yönetmelikte 2019 sonuna kadar tünellerin harflendirileceği belirtilmekle beraber (yönetmelik geçici madde 3) konunun tekrar uzatılmasını beklemekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir