Genel

UN Onaylı Ambalaj Sertifikasını Hangi Kuruluşlardan Alabilirim?

TMGD Mühendislik

Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır. Ambalajın tipi belirlendikten sonra, içinde taşınması planlanan maddelere göre ambalajın hangi sağlamlıkta olması gerektiği, diğer bir deyişle performans testlerinin hangi seviyelerde uygulanacağı, yönetmeliğin ilgili bölümüne bakılarak tespit ediliyor. Burada en önemli kıstas, maddenin tehlike seviyesini gösteren Paketleme Grubu (Packaging Group)’dur. Paketleme grupları roman rakamı ile gösterilir ve I (çok tehlikeli), II (orta tehlikeli) ve III (az tehlikeli) olmak üzere 3 skaladır. Tehlikesi yüksek olan maddeler taşıması planlanan ambalajlara daha zorlayıcı test seviyeleri uygulanmaktadır. Örneğin, düşürme testinde PG I olan bir madde taşıyacak olan ambalaj 1,2 m’den düşürülürken, PG III olan bir maddeyi taşıyacak olan ambalaj 0,8 m’den düşürülür. Ambalaj tiplerine uygulanması gereken testler ve bu testlerle ilgili seviyeler hem tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliklerinde hem de TS EN ISO 16104 ve TS EN ISO 16106 standartlarında belirtilmiştir. Genel olarak ambalajlara uygulanabilecek testler düşürme testi, sızdırmazlık testi, iç basınç (hidrolik) testi, istifleme testi, kimyasal uyumluluk testi, geçirgenlik testi ve Cobb metodu ile su emiciliği tayinidir. Testlerden olumlu geçen ürünlere 5 yıl geçerli olan Tasarım Onay Sertifikası düzenlenmektedir. 5 yıl geçerli olan bu sertifika ile firma kapsamda belirtilen UN (BM) işaretlemesini ürünlerine basma hakkını elde eder ve akabinde de bu ürünler ile kapsam dâhilinde uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapılabiliyor olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir