Maddenin güncel GBF’ sinde (Güvenlik Bilgi Formu) 14.Bölüm olan taşımacılık bilgisi kısmında ; madde herhangi bir UN numarasına atanmış ise ADR mevzuatına göre tehlikeli olduğunu , herhangi bir UN numarasına atanmamış ve tehlikesiz olduğu bildiriliyor ise ADR mevzuatına göre tehlikesiz olduğunu anlayabiliriz.

Burada en önemlisi kontrol edilen GBF ‘nin güncel ve onaylı olup olmamasıdır.