ADR’ ye tabi olan tehlikeli maddelerin karayolu ile gönderimi sırasında düzenlenen belgedir.

İrsaliyeden tamamen bağımsız olmalı ve tehlikeli madde ile ilgili tüm içerik bilgi ile beraber taşımayı gerçekleştirecek olan araç ve şoför bilgilerini de içermelidir.