Genel

Kara ve Deniz Ulaşımında Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi Nasıl Olmalıdır?

TMGD Mühendislik

Kimyaları gereği tehlike arz eden maddelerin güvenle alıcısına ulaşabilmesi için üretimden sevkiyatına kadar uygulanması gereken prosedürler olduğu gibi; tehlikeli maddelerin taşınmasında da dikkat edilmesi gerekenler unsurlar vardır. Tehlikeli maddelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden taşınması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin taşınması esnasında başta sızma ve dökülmeyi engelleyecek, başka maddelere temasını kesecek paketlere ihtiyaç vardır. İşte kara ve deniz ulaşımında tehlikeli maddelerin paketlenmesine dair diğer detaylar…

Kara Ulaşımında Tehlikeli Madde Paketleme

Tehlikeli madde içeren müstahzarlar kara yoluyla taşınırken paket dışına taşma, sızma ve dökülmesi önlenecek şekilde ambalajlanmak zorundadır. Taşıma şartlarında geçerli olan bu kurallar, aynı şekilde depolanma aşamasında da gereklidir. Kara yoluyla taşınan tehlikeli maddelerin tüm ambalaj ve paketleri UN onaylı olmak zorundadır. Aynı zamanda paketin üstünde gerekli etiketleme ve işaretlemeler de yapılmalıdır.

Tehlikeli Maddelerin İç Paketlenme Koşulları

Sıvı halde bulunan tehlikeli madde kargoları, sıcaklığa bağlı genleşmeler sonucunda patlayabilir. Bu nedenle sıvı tehlikeli maddelerin taşınması esnasında kap içlerinde yeterli derecede boşluk bırakılmalı ve olası tehlikeler göz önüne alınmalıdır. Şiddetli reaksiyona girebilecek tehlikeli sınıflarında bulunan birden fazla madde beraber paketlenmemelidir. Birbiriyle reaksiyona girebilecek maddelerin, tehlike sınıflarını öğrenmek için “TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?” başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tehlikeli Maddelerin Dış Paketleme Koşulları

Tehlikeli madde kargo taşımacılığında sıklıkla kullanılan dış paketleme ürünü, varildir. Tehlikeli maddelere özel olarak tasarlanan varillerin kaçak önleyici olması gerekmektedir. Karayolu ile taşınmaya bağlı oluşan çalkalanmalar nedeniyle tehlikeli maddelerin gaz çıkarması durumunda, oluşan bu zararlı gazı dışarı atacak otomatik basınç sistemleri kurulu olmalıdır. 

Deniz Ulaşımında Tehlikeli Madde Paketleme

Deniz yolu ulaşımında diğer kargolar da olduğu gibi tehlikeli maddelerin taşınması sırasında da konteynerler tercih edilir. Ancak tehlikeli madde konteynerleri, diğer kargoların konteynerinden farklıdır. Tehlikeli madde konteynerları, tehlikeli maddelerin risk durumlarını en aza indirecek şekilde tasarlanır. Konteyner ile taşınan maddeler için 3 farklı paketleme ve ambalajlama çeşidi vardır.

Bu üç sınıf, kargoların tehlike düzeylerine göre ayrıştırılmıştır:

  1. Düşük tehlikeli kargolar
  2. Orta tehlikeli kargolar
  3. Yüksek tehlikeli kargolar

Tehlikeli Madde Sınıflarına Göre Gemi ve Liman Ayrıştırmaları

Yukarıda verilen tabloda;

1- Uzak tutulmalı.

2- Ayrılmalı

3- Bütün kompartıman ayrı tutulmalı.

4- Bütün kompartımanlar uzunlamasına ayrılmalı.

X- Özel durum olduğundan kontrol edilmeli.

Anlamına gelir. Tablodan kolaylıkla tehlikeli madde sınıflarıyla tehlikeli madde yüklerini ayrıştırabilirsiniz.

Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığında Acil Durum Yönergesİ 

Tehlikeli maddenin risk yaratabileceği durumlarda, acil durum prosedürü uygulanmalıdır. Bu prosedür gereği; tehlikeli madde paketlerinin tahliyesi durumunda acil durum eğitimlerini almış iş sağlığı ve güvenliği personelleri müdahale etmelidir. Tüm bu kaza risklerine karşı, tehlikeli madde kargoları gerekli yönetmelik ve yönergelere göre paketlenmelidir. Siz de tehlikeli madde kargolarınızın güvenli bir şekilde paketlenmesini sağlamak; tüm ulaşım kanallarında sorunsuz bir sevkiyat yaşamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. TMGD TR Mühendislik olarak alanında uzman mühendis ekibimiz ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanları’mızla hizmet vermekten gurur duyarız!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir