Genel

TMGD Sıfır Atık Sistem Kurulumu Nedir? Nasıl Yapılır?

TMGD Mühendislik

Kurumların, atık seviyesini minimalize ederek daha verimli kullanmasınını amaçlayan sistem “sıfır atık”tır. Sıfır atık sistemiyle, atıkların ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanılabilmesi amaçlanır. Sıfır atık sistemiyle doğa korunabilir hale geldiği gibi ülke kaynakları da daha verimli hale gelir. Sıfır atık sistemi; cam, ahşap, elektronik, plastik ve tehlikeli madde gibi atık sınıflarını içerir. Günümüzde sağlıktan, temizliğe kadar kullanılan tehlikeli maddelerin ayrıştırılması ve atık kontrolünün sağlanması, geri kazanım için de oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, tehlikeli maddelerin uzun vadede verebileceği çevresel sorunların da ortadan kalkmasında sıfır atık sistemi etkilidir.

Sıfır Atık Sistemi’nin Kurulum Aşamaları

1. Adım: Yetkili Kişilerin Belirlenmesi

Sıfır atık sisteminden sorumlu olan personeller belirlenmeli ve ilgili tüm süreçten sorumlu tutulmalıdır. Yetkilendirilen kişiler; izleme, uygulama, bilgi akışı ve raporlama detaylarını kurumuna sunmalıdır.

2. Adım: Mevcut durum Kontrolü

Sıfır atık sisteminin hayata geçirilmesinden önce, kurumun mevcut durumu değerlendirilmeli ve hedefler belirlenmelidir. 

3. Adım: Planlama Aşaması

2. Adım’daki var olan şartlar ele alınarak yetkili kişiler tarafından iş zaman planı hazırlanmalıdır. 

4. Adım: İhtiyaç Listesi

Sistemin kurulumundan önce, kurumun ihtiyaç duyacağı ürünlerin listesi çıkarılmalıdır. Sıfır Atık Sistemi’nin kurulacağı zamana kadar gerekli tüm ihtiyaçlar tedarik edilmelidir.

5. Adım: Eğitim Çalışmaları

İhtiyaçlar belirlendikten ve karşılandıktan sonra, hedeflere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

6. Adım: Sıfır Atık Sistemi’nin Uygulanması

Kurulumu gerçekleştirilen ekipmanlar, herkesin kolayca ulaşabileceği yerlere yerleştirilmelidir. Atıkların sınıfını belirten etiket ve işaretlemeler yapılmalı, ekipmanlar renklerine göre ayrıştırılmalıdır. 

7. Adım: Raporlama

Sıfır atık sistemiyle ne kadar artı veya ekside olduğunuzu gözlemlemek için rapor tutmalı ve geliştirilecek taraflarınızı belirlemelisiniz.

TMGD’de Sıfır Atık Nasıl Uygulanır?

Tehlikeli atıklar sınıfında yer alan maddeler; zehirli, kanserojen, korozif, yakıcı ya da yanıcı özellikte olabilir. Tepkime sonucu risk oluşturabilen bu maddelerin ayrı ayrı toplanması ve depolanması gereklidir. Tehlikeli atıkların depolanması için kontamine ambalajlar, filtreler ve basınçlı kaplar kullanılır. Maddelerin özelliklerine göre depolama ve toplanma kategorisi belirlenir. Tehlikeli atık olarak değerlendirilen tıbbi atıklar da; hastalığa neden olabilecek bakteri ve virüsler içerebileceğinden dolayı diğer hiçbir atıkla karıştırılmamalı ve “tıbbi atık poşetleri” ile toplanmalıdır. TMGD sınıfında yer alan tüm tehlikeli atıklar, geçici depolama alanlarında saklanmalı ve giren çıkan tüm atıkların büyük bir şeffaflıkla listesi tutulmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yönetmelikte belirttiği üzere; dönüştürülebilir atıklar çevre lisanlı geri kazanım tesislerine iletilmelidir. Geri dönüştürülemeyen atıklarsa bertaraf etme tesislerine gönderilmelidir.

TABS Nedir? Tehlikeli Atık Beyanları Nasıl Yapılır?

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi anlamına gelen TABSEntegre Çevre Bilgi Sistemi’ne paralel çalışan; Ocak ve Mart ayları arasında beyanda bulunabilen bir sistemdir. EÇBS’ye bağlı hizmet sunan bu sistemde, alınan tehlikeli atık beyan formlarının beş sene boyunca bir örneğinin saklanması gerekmektedir. Atık üreticilerinin beyan formunda bulunabilmesi için EÇBS’ye kayıt olması gereklidir. İşletmelerin atık kontrolünü yapmasına olanak tanıyan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’yle ilgili daha fazla bilgi için Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Nedir? Ne İşe Yarar?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Siz de tehlikeli maddelerinizin atık kontrolünü sağlayan Sıfır Atık Sistemi’yle tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. TMGD TR Mühendislik olarak atıkların kontrolünü savunuyor, kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek doğayı korumayı amaçlıyoruz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir