Genel

Kkdik Yönetmeliği Kapsamındaki Hizmetler

TMGD Mühendislik

KKDİK, REACH’in Türkiye’de AB uyum yasaları çerçevesinde Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir. REACH, kimyasalların insan sağlığı ve çevre için güvenliğini sağlamak üzere uygulanan bir Avrupa Birliği Yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.
KKDİK’in amacı, kimyasalların ticarete girmeden önce insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini tam olarak bilmektir. Kkdik, kimyasallardan kaynaklanan riskleri yönetmek ve maddeler hakkında güvenlik bilgileri sağlamak için endüstriye daha fazla sorumluluk vermektedir.
KKDİK Yönetmeliği tüm kimyasal maddeler için geçerlidir; sadece endüstriyel işlemlerde değil, günlük yaşamımızda da…

Örneğin temizlik ürünlerinde, boyalarda; giysi, mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi eşyalarda da kullanılır. Bu nedenle, düzenlemenin çoğu şirket üzerinde etkisi vardır.
KKDİK; kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelir.
 

KKDİK Yönetmeliği Neyi Belirler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan KKDİK Yönetmeliği; kimyasalların özellikleri ve tehlikeleri ile ilgili tüm verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi için prosedürleri belirler.
Şirketler, rollerine ve faaliyetlerine bağlı olarak yükümlülüklerini belirleyebilirler. Bu yükümlülüklerin bazıları aşağıda açıklanmıştır:

 • KKDİK Kaydı
 • Güvenlik verisi dosyaları
 • Maddelerin kısıtlanması
 • İzne tabi maddeler
 • Tedarik zincirinde iletişim

KKDİK Kayıt İşlemleri

KKDİK yönetmeliği gereğince, Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden firmalar, KKDİK kapsamında ürettikleri ya da ithal ettiği maddelerin kayıtlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS)’ye yapacaktır. KKS’ye ön kayıt işlemleri için son tarih 31.12.2020 tarihidir. Aşağıdaki bilgileri içeren ön-MBDF’yi Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletmelidir:

Ek- 6’ya göre maddenin kimliği,
Tedarik zincirindeki rolü 
Ön kayıt işleminin ardından başlayacak; 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin 31/12/2017- 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt altına alınması gerekiyor.

KKDİK Amaçları Nedir?

 • Kimyasalların kullanımından insan sağlığının ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanların ilişkili riskleri anlamasını sağlamak.
 • AB pazarında maddelerin serbest dolaşımına izin vermek.
 • AB kimya endüstrisindeki yeniliği ve rekabet gücünü artırmak.
 • Maddelerin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etmek.

KKDİK Yönetmeliğinden Kimler Etkilenir?
Şirketinizin KKDİK Yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak için, sorumluluklarınızı belirlemek üzere şirketinizin tedarik zincirinde nerede bulunduğunu belirlemeniz önemlidir.

KKDİK kapsamında yasal gereklilikleri olan şirketler:

Yılda 1 tondan fazla kimyasal madde veya kimyasal madde karışımı imalatçısı/ithalatçısı olan şirketler.
“Çok yüksek önem taşıyan maddeler” listesinde yer alan veya kullanımları sırasında serbest bırakılan maddeler içeren eşya üreticileri/ithalatçıları.
Temizlik ürünleri, boyalar veya motor yağları gibi son kullanım için preparatlar formüle eden veya formüle edilmiş ürünleri profesyonel olarak kullanan kimyasal işlemciler veya şirketler.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamındaki Hizmetlerimiz

TMGD Mühendislik olarak KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz;

 • Tek temsilcilik
 • Ön MBDF
 • Maddenin Kayıt İşlemleri
 • KKDİK Uyumlu GBF Hazırlanması
 • Tedarik zinciri boyunca iletişim
 • Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanması

Siz de daha fazla bilgi edinmek veya uzman ekibimize danışmak için bugün TMGD Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir