Genel

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir? Kimler Tarafından Hazırlanmalıdır?

TMGD Mühendislik

GÜVENLİK BİLGİ FORMU( MSDS) NEDİR?

Lojistik sektörüne artan büyük ilgi neticesinde, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ‘ nun da önemi arttı. Tüm dünyada uygulama alanı oldukça yoğun olan MSDS, taşınan üründeki kimyasal bir malzemenin içeriğinden, insan sağlığına etkilerine; maddenin saklanmasından olası yaratabileceği risk durumlarında güvenli bir şekilde
nasıl kontrol alınması gerektiğine kadar birçok bilgiyi içeren teknik bir belgedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ nda ürün hakkında müşterilere verilen bilgiler eksiksiz olarak yer almalıdır. MSDS belgesi bir anlamda kimyasal ürünün bir kimlik kartı olup ürün ile güvenli çalışma yolunu gösteren bir formdur.

Tehlikeli madde kargolarının özgeçmişi niteliğinde olan MSDS belgesi, sevkiyatta risk payını sıfıra indirmesinin yanı sıra bir kaza durumunda nasıl müdahale edileceğini kolaylıkla belirtmesi açısından taşıyıcı firmalara da oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda MSDS belgesinin bulunması, sağlık açısından da herhangi bir tehlikeye izin vermemesiyle güvenilir bir kaynak.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU’ NDA BULUNMASI GEREKEN 16 MADDE

1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı,

2. Bileşim / Kompozisyon,

3. Tehlike Tanımlaması,

4. İlk Yardım,

5. Yangınla Mücadele,

6. Kazalarda Alınacak Tedbirler,

7. Kullanma ve Depolama,

8. Kimyasala Maruz Kalma Kontrolü ve Kişisel Korunma,

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

10. Kararlılık ve Reaktivite,

11. Toksikolojik Bilgi,

12. Ekolojik Bilgi,

13. Bertaraf Bilgileri,

14. Tas¸ımacılık Bilgileri,

15. Mevzuat Bilgileri,

16. Diğer Bilgiler.

 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tehlikeli maddeler, son derece riskli ve ölümcül sonuçlar doğurabilecekken; aynı riskler taşımacılığı için de söz konusu. Farklı kimyasalların olduğu bir ortamda; kimyasalların sınıfına ve özelliklerine göre değerlendirmesi ve buna yönelik önlemler alınması insan sağlığı için oldukça önemli. Sağlığın yanı sıra Güvenlik Bilgi Formu, müşterinin güven kazanmasını sağlayan; olası kötü senaryolarda hem üreticiyi, hem taşıyıcıyı, hem de müşteriyi koruyan bir belgedir. Taşınılan tehlikeli maddenin risklerini görmek ve değerlendirebilmek açısından oldukça önem arz eder. Güvenlik Bilgi Formu’nun oluşturulması olabilecek iş kazalarına engel olması açısından, İş ve İşçi Güvenliği’ni destekleyen ve bu kazaları engellemeye çalışan bir formdur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU, TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA ZORUNLU MUDUR?

2014’ te Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik ile tehlikeli madde taşımacılığında Güvenlik Bilgi Formu almak zorunlu hale getirilmiştir. MSDS formlarında bir standart oluşturulmaya çalışılsa da bireysel olarak oluşturulmaya çalışan MSDS’ lerde kalite değişmektedir. Güvenlik Bilgi Formlar’ının bulunmadığı ürünler için 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır. Türkiye’ de birçok havayolu firmasında Güvenlik Bilgi Formu alımı için tam anlamıyla uygulamaya geçilmese de TMGD TR Mühendislik gibi sektöründe öncü ve lider şirketler size yardımcı olacaktır.

KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANIR? 

Malzeme Güvenlik Bilgi FormuTehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” eğitimini almış kişiler tarafından düzenlenip; tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanır. Her tehlikeli maddenin MSDS belgesi, taşınan malzemeye özel olarak hazırlanır. Hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlar’ı Türkçe olmak zorundadır. Yabancı ithal kimyasalların ülkemize girmesi durumunda Türkçe GBF’larının da bulunması gerekir.

Siz de tehlikeli madde taşımacılığınızda güvenli bir şekilde, sorun yaşamadan nakliyat yapmak ister ve MSDS belgenizi güvenilir kaynaklardan almak istiyorsanız TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir