Genel

MSDS (GBF) Belgesinin Doğruluğunun Önemi

TMGD Mühendislik

MSDS

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Nedir?

Diğer adı Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, taşınan üründeki kimyasal bir madde içeriğinden, bu maddelerin insan sağlığına etkilerine kadar pek çok bilgiyi içeren teknik bir belgedir. Malzeme güvenlik bilgi formunda ürün hakkında müşterilere verilen bilgiler tam olarak yer almalıdır. Kimyasal ürünün kimlik kartı olarak kabul edilen MSDS belgesi, ürün ile güvenli çalışma yolunu gösteren bir formdur. MSDS formu standart bir yapıda olmadığından; her bir madde için ayrı olarak oluşturulur. Kimyasal madde üreticisinin; kimliğini, adresini, MSDS tarihini ve acil durum telefon numaralarını da içeren bu belge 16 bölümden oluşmaktadır.

MSDS’de Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Güvenlik Bilgi Formunda yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı,
 • Bileşim / Kompozisyon,
 • Tehlike Tanımlaması,
 • İlk Yardım,
 • Yangınla Mücadele,
 • Kazalarda Alınacak Tedbirler,
 • Kullanma ve Depolama,
 • Kimyasala Maruz Kalma Kontrolü ve Kişisel Korunma,
 • Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 • Kararlılık ve Reaktivite,
 • Toksikolojik Bilgi,
 • Ekolojik Bilgi,
 • Bertaraf Bilgileri,
 • Taşımacılık Bilgileri,
 • Mevzuat Bilgileri,
 • Diğer Bilgiler.

Malzeme bilgi formunda yer alması gereken bu bilgilerin eksik olması durumunda, MSDS formu geçerli olmayacaktır. Dolayısı ile MSDS formu hazırlama sürecinde TMGD TR Mühendislik gibi alanında öncü isimlerden olan ve uzman ekibiyle güvenilir hizmet veren kuruluşlardan güvenlik bilgi formu hazırlama desteği almalısınız. 

Güvenlik Bilgi Formu Ne Zaman Gereklidir?

Tehlikeli kimyasal maddelerin her bir için ayrı ayrı güvenlik bilgi formu /MSDS olmalıdır. Kimyasalın üreticisi ya da ticaretini yapan ihracatçısı, ithalatçısı yasal olarak her bir kimyasal için bir güvenlik bilgi formu/MSDS hazırlamalı ve işletmelere, işçilere ya da kimyasaldan etkilenme ihtimali olan herkese güvenlik bilgi formu teslim edilmelidir.

Güvenlik bilgi formu (GBF); kimyasalları kullanan, işleyen, depolayan, taşıyan, etiketleyen, acil serviste çalışan ve kimyasal maddelere maruz kalabilecek herkes için kolayca erişilebilir olmalıdır.

MSDS formu, üretici, ithalatçı ya da tedarikçi tarafından en az beş yılda bir gözden geçirilmeli, doğru ve güncel olduğundan emin olunmalı gerekli görülmesi durumunda güncellenmelidir. Güvenlik bilgi formunun en son revize edildiği tarih geçmişse, kimyasalın üreticisinden, ithalatçısından ya da tedarikçisinden geçerli bir form talep edilmelidir.

Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Madde Taşımacılığında Zorunlu Mudur?

2014 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile tehlikeli madde taşımacılığı için de güvenlik bilgi formu almak zorunluluğu getirilmiştir.

Güvenlik Bilgi Formunun Doğruluğu Neden Önemlidir?

Kimyasal içeriği bulunan maddeler hem çevre hem de insan sağlığı için risk oluşturabilen nitelikte maddelerdir. Bunun yanı sıra patlayıcı, parlayıcı, zehirleyici, yanıcı gibi yapılarda olmaları pek çok risk barındırmaktadır. Tehlikeli maddenin temel özellikler ve kullanımı ile ilgili tehlikelerin özeti kabul edilen MSDS belgesinin doğruluğu, oluşabilecek risklerin ön görülmesi, kriz anında doğru şekilde müdahalenin yapılması, yangın, patlama gibi büyük çaplı tehlikeli faaliyetlerin önlenmesi ya da meydana gelme riskinin azaltılması için proaktif bir plan oluşturulması için önemlidir.

MSDS formatları ülkeler arasında biraz farklılık gösterse de, tehlikeli madde sınıfında yer alan ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini genel hatlarıyla ortaya koyar. Kimyasal madde ile ilgili; sağlık, depolama önlemleri, yanıcılık, radyoaktivite vb. gibi potansiyel tehlikeleri tanımlar. Dolaysıyla acil durum planının doğru şekilde yapılması ve müdahale gerektiren durumlarda uygun biçimde müdahalenin yapılmasını sağlar. Doğru bilgilerin yer aldığı güvenlik bilgi formu daha az kaza ile karşı karşıya kalınmasını sağlamaktadır.

MSDS Kimler Tarafından Hazırlanır?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” eğitimini almış, konu ile ilgili bilgi sahibi olan kişiler tarafından düzenlenip; tedarikçi ya da üretici firma tarafından hazırlanır. Her tehlikeli kimyasal maddenin MSDS belgesi, taşınan malzemeye özel olarak hazırlanır. Hazırlanan formlar, Türkçe olmak zorundadır.

Siz de tehlikeli madde taşımacılığınızı güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve MSDS belgenizi güvenilir ve alanında uzman kaynaklardan almak istiyorsanız TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir