Genel

T9 Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

TMGD Mühendislik

T9 Belgesi Nedir?

T9 Belgesi, “ADR Tank Uyumluluk Belgesi”  ve “ADR Uygunluk Belgesi” olarak da bilinmektedir. 1 Ocak 2015 tarihinden önce üretilmiş tehlikeli madde taşımacılığı yapan eski araçların, yurt içi ve ADR’ye taraf olan ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den alınması zorunlu olan belgedir. Bu belge; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik”te ortaya konulmuştur. ADR mevzuatına göre T9 belgesi, taşımacılık yapan aracın trafiğe tescilinin olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilebilir. ADR Araç Uygunluk Belgesi, ADR Anlaşması’nın 9.1.3.1 referansındaki standartlara uygun olarak  gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda, gerekli koşulların sağlandığını göstermektedir.

Ülkemizde bu denetimler, her araç ve ekipman için 1 yıl geçerli olmak şartıyla, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir. Akaryakıt tankerlerinde bulunan tank bölümü, her 3 yılda bir “Görsel Muayene” ve  6 yılda bir gerçekleştirilen “Fiziki Muayene” muayene sonrasında geçerli bir sertifikasyona sahip olur. Bu belge aracın tankı ile birlikte tehlikeli madde taşımaya uygun olduğunu gösterir.

İşletmeci adına düzenlenen T9 belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yıllık olarak yapılan  kontroller sonrasında bu belge vizelenir, yenilenir ya da  iptal edilir.

T9 Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü’ne yapılacak olan ADR Uygunluk Belgesi başvurusu gerekli olan belgeler şu şekildedir:

İlk Başvuru

 • Araç tescilli ise ruhsat fotokopisi
 • Dekont
 • Aracın 98/91/AT veya ECE R 105’e göre uygunluğunu gösterir üretici tarafından verilmiş “ Uygunluk Beyanı” ya da yarı römork araçlar için ECE R 105 Teknik Düzenlemesi ya da  98/91/AT Yönetmeliğine Göre Tip Onayı Olmayan Römorklar İçin ADR Bölüm 9 Uygunluk Deklarasyonu (ULM-02-FR-05-011)
 • 4 bardan daha az test basıncına sahip tank/tankerler için üreticiden alınmış ECE R 111’e göre “Uygunluk Beyanı”
 • Tank/Tankerler için geçerli “Muayene Sertifikası” fotokopisi
 • İmzalı başvuru formu

Periyodik Başvuru

 • Bir önceki ADR Araç uygunluk belgesi fotokopisi
 • İmzalı Başvuru Belgesi
 • Tank/Tankerler için geçerli “Muayene Sertifikası” fotokopisi
 • Araç Ruhsat Fotokopisi

Kusur Sonrası Başvuru

 • İmzalı Başvuru Formu
 • Tank/Tankerler için geçerli “ Muayene Sertifikası” fotokopisi
 • Araç Ruhsat Fotokopisi
 • Bir önceki ADR Araç uygunluk belgesi fotokopisi(varsa)
 • Uygunsuzluk Tutanağı

T9 Belgesi Almayan Taşıtların Ödemesi Gereken Ceza Ne Kadardır?

Yönetmelikte ADR Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara idari para cezası uygulanmaktadır. Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi almayan ya da mevzuata aykırı hareket eden taşımacıya 1206 Türk Lirası ceza kesilmektedir.

T9 Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

T9 belgesinin geçerlilik süresi, ilgili sertifikanın düzenlenmesinden önce araçta gerçekleştirilen teknik muayene tarihinden sonra bir yıldır.

Tank Tamirat/Tadilatları Veya Eski Tank ADR Gereklilikleri Kapsamında Yapılması Gerekli Tadilatlar Nerelerde Yapılır?

Tank tamirat ya da tadilat işlemleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve TSE tarafından verilen Tamir/Tadilatçı Uygunluk Sertifikasına sahip muayene kuruluşlarında ya da yetkili tank üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Bu tesislerin de tadilat yapılacak malzeme kapsamında yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir