Genel

Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

TMGD Mühendislik

Hastaneler, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri ve sağlık ocakları gibi sağlık sektörüne hizmet sunan kuruluşlar; tehlikeli maddeler kullanmaktadır. Her sağlık kuruluşu ADR yönetmeliğine tabi olduğu gibi, aynı zamanda TMGD Danışmanlarından destek alan kurumlardır. Sağlık sektöründe yer alan tehlikeli maddeler başlıca; bulaşıcı maddeler, basınçlı tüpler ve radyasyon yayan maddelerdir. Bunun dışında reçeteli ilaçlar, dezenfektanlar, kanserojen maddeler, üreme toksinleri içeren diğer bileşiklerde tehlikeli madde sınıflarında yer alır. 

Bulaşıcı Maddeler

Virüsler, klinik atıklar, hayvanlar ve insanlar için bulaşıcı maddeler, tıbbi atıklar, biyolojik atıklar ADR Yönetmeliğine göre Sınıf 6.2’de yer alan bulaşıcı maddeler sınıfında yer alır. Bu maddelerin temasından kaçınılmalıdır. Bulaşıcı madde içeren her ürün, “bulaşıcı madde” etiketi ile ambalajlanmalı ve görevli yetkililer tarafından sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir.

Basınçlı Tüpler

Basınçlı tüpler, içerisinde sıkıştırılmış gaz bulunan kimyasal maddelerden oluşur. Bu gazlar, insan ve çevre sağlığı için risk oluşturabilir. Bunun haricinde basınçlı tüplerin içerisinde bulunabilecek; yanıcı katılar, sıvılar, organik peroksitler de tehlike yaratabilir. Bu ürünlerin sağlık kuruluşuna gelmesi durumunda gerekli denetimler yapılmalı, ürünler kullanım koşullarına uygun olarak depolanmalıdır.

Radyasyon Yayan Maddeler

Tehlikeli maddeler sınıfları içerisinde Sınıf 7’de yer alan radyoaktif maddeler, zararlı ışın oluştururlar. Isı üretimi ile birlikte ışınlara maruz kalmak reaksiyon yaratabilir. Bu maddeler radyoaktif madde etiketleri ile saklanmalıdır. İçindekiler, etkinlik bölümleri ile tehlike durumları belirtilmelidir. 

Diğer Tehlikeli Maddeler

Kanserojen, tahriş edici, enfekte ve mutajen maddeler, tehlikeli madde olarak sınıflandırılır. İçerisinde herhangi bir tehlike barındırabilecek bu ürünler, sağlık kuruluşları içerisinde tehlike oluşturabileceğinden KDU uzmanları ve ilgili personeller tarafından değerlendirildikten sonra tehlikeli atık olarak sınıflandırılmalıdır. Tehlike atıkların yönetimi hükümleri gereği işlem yapılmalıdır.

Sağlık Kuruluşlarında Tehlikeli Madde Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

  • Tehlikeli madde içeren ürün ve malların taşınmasından ve atık hale gelmesine kadar yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir.
  • Gizli tehlikeli madde içerdiği düşünülen maddeler; kullanılmadan önce değerlendirilmeli ve herhangi bir gizli tehlike barındırıyorsa tehlikeli madde olarak sınıflandırılmalıdır. Gizli tehlike içeren maddeleri ve prosedürlerini incelemek için Kabul Görmeyen Gizli Tehlikeli Maddeler Nelerdir?  Başlıklı blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.
  • Tehlikeli maddeler ile ilgili bilgiler, MSDS anlamına gelen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ndan öğrenilmelidir.
  • Tehlikeli maddelerin yönetilebilmesi için; olası kaza durumlarını, zararlarını, maddenin kimyasını, açıklamasını ve önlemlerini içeren maddenin özgeçmişi hazırlanmalıdır.
  • Tehlikeli maddelerin yapısına uygun depolama koşulları sağlanmalıdır.
  • Tehlikeli maddelerin sağlık kuruluşlarına girişleri ve çıkışları esnasında mümkünse izole alanlar kullanılmalıdır. Çalışan ve hastaların kullandığı bölgeler mümkünse tercih edilmemelidir.
  • Bir arada bulunması tehlike yaratabilecek maddeler, bir arada bulundurulmamalı; ayrı ayrı ambalajlanmalı ve saklanmalıdır.
  • Kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından tüm sağlık kuruluşunda çalışan kişiler bilgilendirilmeli ve gerekli eğitimler tamamlanmalıdır.

Sağlık kuruluşlarınızda yer alan tehlikeli maddelerinizin olası zararlarını en aza indirmek, kurumunuzda güvenle işlem yapabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. TMGD TR Mühendislik olarak alanında uzman kimyasal değerlendirme uzmanları ve mühendisler ile hizmet veren firmamıza https://www.tmgdmuhendislik.com adresinden ulaşabilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir