Genel

SINIFLANDIRMA ETİKETLEME PAKETLEME (SEA)

TMGD Mühendislik sea nedir sea yonetmeligi

SEA

SINIFLANDIRMA ETİKETLEME PAKETLEME

Üretimde kullanılan birçok madde ve karışımlar vardır. Bu madde ve karışımların iç pazar ve küresel pazarda ticaretini kolaylaştırmak, insan sağlığını ve çevreyi korumak için Birleşmiş Milletler (UN) tarafından, madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlemeyle birlikte bunların uygulamaları için genel ilkeler geliştirilmiş ve bunun sonucunda Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (UN GHS) oluşturulmuştur.

Türkiye’de ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA Yönetmeliği) yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı piyasada arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı özel eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasıdır. Ayrıca bakanlık kimyasallarla ilgili sorular konusunda Kimyasallar Yardım Masası aracılığıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bilimsel ve teknik tavsiyeler sağlar.

Bu yeni yönetmelik, 26/12/2008 tarihli ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SAE) hükümlerinin aşamalı olarak yerini almış, SAE yönetmeliği sonuç olarak 1 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

SEA kurallarına göre, madde veya karışım zararlı olarak sınıflandırılırsa ya da bir karışım zararlı olarak sınıflandırılmasa bile SEA Yönetmeliğin Ek-2,2. Bölümüne bakılıp ilgili bölümde belirlenen şekilde ek etiket elemanları uygulanacaktır. Bu etiketleme bir madde veya karışım kullanıcısına, bir zararlılığın var olduğu ve patlama ve ortaya çıkacak risklerden konusunda bilgi verilmesini sağlar. Bir madde veya karışımın SEA etiketi, belirlenmiş sınıflandırmaları yansıtmak için örneğin yeni piktogramlar (zararlılık işaretleri), uyarı kelimeleri, zararlılık ve önlem ifadeleri gibi BM GHS’den alınarak etiket elemanlarını taşımaktadır.

REFERANS

T.C. Resmi Gazete, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, 11.12.2013, Sayı: 28848, Ankara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir