Genel

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI  (KDU)

TMGD Mühendislik Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI  (KDU)

İnsan sağlığı ve çevreyi korumak adına maddelerin zararlı olup olmadığı değerlendirilip, yeni yöntemler geliştirip, rekabeti attırmak üzere kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirmeleri, izni ve kısıtlamasına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmî Gazete` de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği”, yayımlanmıştır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı KKDİK yönetmeliğinde görev ve yetkileri belirtilen, firmaların ithal ettikleri, imalatını yaptıkları ya da eşya içinde kullandıkları kimyasalları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt sistemine giriş yaparken hazırladıkları teknik dosyayı inceler, ayrıca diğer görevleri yanında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi ve Kimyasal Risk Raporunu hazırlayan uzman kişidir. KKDİK EK-18’de belirtilen şartlara uygun olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşlarında öğrenim görüp sınavı geçerek Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olunur.

KKDİK Yönetmeliği Ek-2’ye uygun olarak ve Ek-18’e göre belgelendirilmiş, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına verilmek üzere kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmış bir güvenlik bilgi formu temin eder.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi, Fizikokimyasal Zararlılık, Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi, ve Kalıcı, Biyobirikimli Toksik (PBT) ve Çok Kalıcı Çok Biyobirikimli (vPvB) Değerlendirmesi, Maruz Kalma Değerlendirmesi ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

KKDİK kapsamında, 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla Türkiye ‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları oluşturulmaktadır. Kayıt dosyaları, Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanır, kayıtlar için özet raporlar Türkçe olmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce kabul edileceğini belirtmektedir. 

REFERANS

T.C. Resmi Gazete, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği, 23 Haziran 2017, Sayı:30105, Ankara

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir