Genel

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması Gereken Ürünler Nelerdir?

TMGD Mühendislik

İnsan ve çevre sağlığı ve güvenliği için risk oluşturan tehlikeli maddeler gaz, katı ya da sıvı formlarda bulunabilmektedir. Hazmat olarak kısaltılan hazardous material yani tehlikeli maddeler özelliklerine ve yapılarına göre 9 kategoride ele alınmaktadır. Tehlikeli madde sınıfında yer alan maddelerin kara yolundan taşınmasına yönelik olarak; tehlikeli maddeler ile taşıyıcı, alıcı, gönderici, paketleyen ve benzeri gibi faaliyette bulunan işletmelerin TMFB yani tehlikeli madde faaliyet belgesi alması zorunludur.

11 Haziran 2019’da yayımlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre tehlikeli madde faaliyetinde bulunan kişilerin T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yaparak TMFB almaları zorunlu hale getirilmiştir.

TMFB Nedir?

Açılımı tehlikeli madde faaliyet belgesi olan TMFB; tehlikeli maddeler ile faaliyette bulunan taşıyıcı, alıcı, gönderici, paketleyen, yükleyen, boşaltan, tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden en az birini gerçekleştiren işletme, kurum ve kuruluşların almak zorunda olduğu bir belgedir. İşletme TMFB aldıktan sonra herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği Bakanlığa bildirmelidir. Ayrıca güncel bir tehlikeli madde faaliyet belgesi çıkartmalıdır.

10.04.2014 tarihli “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”de bir takvim yılında net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde ile faaliyette bulunan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderici, alıcı, boşaltıcı ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu işlemlerden biri ya da birden fazlasını gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde faaliyet alması zorunludur diye belirtilirken; 11 Haziran 2019 tarihli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin  Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’ne göre tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelerin miktara bakılmaksızın TMFB alması zorunlu hale getirilmiştir.

TMFB Alınması Gereken Ürünler Nelerdir?

Tehlikeli maddeler; maddenin türüne ve içinde bulunan maddelere göre 9 kategoride incelenmektedir. Tehlikeli madde sınıflarında yer alan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddeler için miktar gözetilmeksizin tehlikeli madde faaliyet belgesi alınmalıdır. Yaygın olarak kullanılan Sınıf 1 patlayıcılar; silah mühimmatlar, yazıcı kartuşları, havai fişek ve işaret fişekleri, patlayıcılar, patlayıcı yükler, patlatma kablosu, ateşleyiciler, roketler vb’dir. Yaygın olarak kullanılan sınıf 6 tehlikeli maddeler; tıbbi ve klinik atıklar, biyolojik kültürler, tıbbi kültürler, göz yaşartıcı maddeler,  boyalar ve boya maddeleri, asitler, siyanürler, arsenik bileşikleri, kurşun bileşikleri, cıva bileşikleri, fenol, resol’dür. Yaygın olarak kullanılan sınıf 7 tehlikeli maddeler; radyoaktif maddeler ve cevherler, tıbbi izotoplar, fisyon ürünleri, zenginleştirilmiş uranyum, tükenmiş uranyum’dür.

Sınıf 1: Patlayıcılar

Sınıf 2: Basınçlı Gazlar

Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar

Sınıf 4: Yanıcı Katılar

Sınıf 5: Yakıcı-Oksitleyici Maddeler

Sınıf 6: Zehirli Maddeler

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

Sınıf 8: Aşındırıcı Sıvılar

Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler

TMFB Neden Önemlidir?

  • Tehlikeli maddelerin belgesi, çevre ve insan sağlığını güvence altına alır.
  • İş ve işçi sağlığı ve güvenliği sağlar.
  • Tehlikeli maddelerin olası risklerini ve zararlarını minimalize eder.
  • Tehlikeli madde taşınma sürecinde oluşabilecek çevresel sorunları azaltır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Tehlikeli madde ile faaliyette bulunan işletme ya da firma 5 yılın sonunda tehlikeli madde ile faaliyetine devam ediyor ise TMFB belgesini güncellemelidir. Ayrıca tehlikeli madde ile faaliyet gösteren işletmenin faaliyetinde bir değişiklik olması durumunda da TMFB belgesi güncellenmelidir. “TMFB Belgesi Nasıl Alınır?” başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

TMFB yenileme sürecinde, yenileme işlemi için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu yani TMGDK’ya tehlikeli madde faaliyet belgesi Ek-3 Raporu hazırlatılmalı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda yapılmalıdır.

Tehlikeli maddeleriniz ADR’ye uygun şekilde taşınmasını ve tehlikeli madde faaliyet belgesi alma sürecinde TMGDK desteği almak için sektöründe öncü ismi TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir