Genel

SEA Yönetmeliği’nin Kapsamı

TMGD Mühendislik

Sea Yönetmeliği

Kimyasal etiketleri, kimyasallara ilişkin kimyasalın zararları ve bu zararlılıklara karşılık alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olmak için faydalanılacak araştır. Dolayısıyla, kimyasal madde etiketinin açık, sade, anlaşılır bir dilde olması önemlidir. Yanlış bilgi verilmesi ya da eksik bilgi verilmesi; olası bir iş kazası, patlama vb. gibi olumsuz durumların önlenmesi için önemlidir. Yanlış ya da eksik etiketleme; yanlış ambalaj seçimi, yanlış depolama ve yanlış taşınma yöntemi kullanılmasına yol açmaktadır. “SEA Yönetmeliğinin Kapsamı” başlıklı bu yazımızda kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmenlik anlamına gelen SEA mevzuatını ele aldık.

SEA Yönetmeliği Nedir?

SEA Yönetmeliği; “Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Hakkında Yönetmelik” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelik tehlikeli kabul edilen maddelerin neden olabileceği zararları minimalize etmek ve en aza indirmek, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla düzenlenmiştir. SEA Yönetmeliği, kimyasal maddelerin sınıflandırılması; sınıf türlerine göre etiketlenmesine ve paketlenmesine olanak bilinmektedir. Bu yönetmelik, kimyasal maddelerin emniyetle taşınması için önemli olan şartlardan biridir. MSDS yani güvenlik bilgi formu-GBF hazırlama sürecinde kaynak olarak kullanılabilmektedir.

SEA Mevzuatı Kimleri İlgilendirir?

Kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik bir mevzuat olan SEA Yönetmeliği’ne göre, kimyasal madde ya da karışımlar uygun şekilde sınıflandırıldığında; kimyasal madde imalatçıları-üreticileri, ithalat ve ihracatçıları, dağıtıcıları; bu madde ve karışımların zararlarını tedarik zincirinde rol alan diğer aktörlere, müşterilere ve tüketicilere bildirilmesini zorunludur.

SEA Mevzuatının Amacı Nedir?

Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Hakkında Yönetmelik anlamına gelen SEA Mevzuatı, karışım ya da maddelerin insan, çevre ve bulunduğu ortama zarar verebilecek nitelikte olup olmadığının belirleyen bir mevzuattır. Bir rehber niteliğinde olan bu yönetmelikte; madde ve karışımların doğru biçimde sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi amaçlanmaktadır.

SEA, zararlı olarak sınıflandırılan madde ve karışımların güvenli bir biçimde tedarik edilmesini garanti altına almak amacı ile genel ambalajlama standartlarını düzenlemektedir.

SEA’ya Göre Zararlılık Sınıfları Nelerdir?

SEA’ya göre zararlar 3 kategoride ele alınmaktadır.

 1. Fiziksel Zarar Veren Kimyasal Maddeler
 • Patlayıcılar
 • Alevlenir gazlar
 • Alevlenir aerosoller
 • Oksitleyici gazlar
 • Basınç altındaki gazlar

-Sıkıştırılmış gazlar

-Sıvılaştırılmış gazlar

-Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar

-Çözünmüş gazlar

 • Alevlenir sıvılar
 • Alevlenir katılar
 • Kendiliğinden ısınan maddeler
 • Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaranlar
 • Oksitleyici sıvılar
 • Oksitleyici katılar
 • Organik peroksitler
 • Metaller için aşındırıcı olanlar
 1. Sağlığa Yönelik Zararlar
 • Akut toksisite
 • Cilt aşınması/tahrişi
 • Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
 • Solunum hassaslaştırıcılığı
 • Cilt hassaslaştırıcılığı
 • Eşey hücre mutajenitesi
 • Kanserojenite
 • Üreme sistemi toksisitesi
 • Belirli Hedef Organ Toksisitesi
 • Belirli Hedef Organ Toksisitesi
 • Aspirasyon zararı
 1. Çevresel Zararlar
 • Ozon tabakasına zararlı
 • Akut/Kronik Toksisite

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir