Genel

TEHLİKELİ MADDE NEDİR? BİR KİMYASALIN TEHLİKELİ MADDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

TMGD Mühendislik

TEHLİKELİ MADDE

BİR KİMYASALIN TEHLİKELİ MADDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Tehlikeli Madde, karayollarında taşınması ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma) mevzuatında yasaklanmış veya ADR’nin belirlediği koşullar sağlanarak taşınabilecek maddeler ve nesneler anlamına gelmektedir.

Her kimyasal tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamaktadır. Bir kimyasalın tehlikeli madde veya nesne kapsamında olduğu, o kimyasala ait güncel güvenlik bilgi formunun “14. Kısım Taşımacılık Bilgisi”ne bakarak belirlenebilmektedir. Taşımacılık bilgisinde maddeye ait dört basamaklı bir UN numarası belirtildiyse tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir UN numarası belirtilmediyse tehlikesiz madde olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin mazotun güvenlik bilgi formu incelendiğinde ve 14. Kısım taşımacılık bilgisine bakıldığında UN1202 olarak belirtildiği görülecektir. Bu ifade bize mazotun tehlikeli madde sınıfına girdiğini göstermektedir. Gliserin de bir kimyasal olmasına rağmen güvenlik bilgi formu incelendiğinde 14. Kısım taşımacılık kısmında herhangi bir Un numaraası belirtilmediği için tehlikesiz olduğu görülecektir.

Tehlikeli maddeler kimyasal içerik ve özelliklerine göre 9 ana tehlike sınıfına ve üç ara sınıfa ayrılmaktadır. İşletmelerde ve günlük hayatta en çok karşılaşılan tehlikeli madde sınıfları şunlardır; gazlar, alevlenir sıvılar, yükseltgen maddeler, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler, aşındırıcı maddeler ve muhtelif tehlikeli maddelerdir. Bunların dışında patlayıcılar, alevlenir katı ve kendiliğinden reaktifler, kendiliğinden yanmaya yatkınlar, su ile temas ettiğinde  alevlenir gaz çıkaranlar, organik peroksitler ve radyoaktif maddelerdir.

Tehlikeli maddeler işletmelerde kullanılmadan önce, güvenlik bilgi formları incelenerek ürün içerisi ve acil durumlarda yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Tehlikeli madde ambalajları üzerinde yer alan etiket ve işaretlemelere dikkat edilerek, belirtilen tehlikeye göre kullanımına dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir