TMGD; Üniversitelerin Mühendislik ya da Fen Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimini alarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı sınavda başarılı olan kişilere verilen mesleki unvandır.

Aslında Avrupa’da bu eğitimi alarak başarı sağlayan kişilere ADR Uzmanı unvanı verilmekte olup tam anlamıyla TMGD olabilmek için tüm taşıma modlarında uzmanlık almak gerekmektedir. TMGD TR Mühendislik bünyesinde tüm taşıma modlarında (ADR / IMDG / RID / DGR) uzmanlığı bulunan 3 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı mevcuttur.

TMGDK; Bünyesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları bulunduran ve bu hizmeti kurumsal boyutlarda sunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır.