Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya acil durumda yapılması gerekenler hakkında kısa ve net bilgiler içerir.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda renkli baskı olacak şekilde bulundurulması zorunludur.