Genel

ATEX / ATEX BELGESİ

TMGD Mühendislik

ATEX BELGESİ

            ATEX, ingilizce “Atmospheres Explosives” kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Tanım olarak ise yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda çalışanların güvenli çalışma ortamını oluşturan ve bu ortamlarda kullanılması gereken ekipmanların standartlarını belirleyen bir mevzuattır. ATEX, bir Avrupa Birliği standartı olup 2003 yılından beri uygulanmaktadır. Türkiye’de ise ATEX mevzuatı, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” adı altında Çalışma Bakanlığı tarafından yürülüğe girmiş ve 2013 yılından beri ülkemizde uygulanmaktadır.

            ATEX kapsamı ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarada çalışan personellerin oluşabilecek tehlikelerden korunması için uygulanacak önemleri kapsamaktadır. İkincisi ise 2014/34/AB yönetmeliği kapsamında, ürün güvenliği ve CE belgelendirmeyi de içeren yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların belgelendirilmesidir.

            Yanıcı, parlayıcı patlayıcı ortamlarda çalışan personelin güvenliği çalışma kriterlerini belirlemek için Çalışma Bakanlığının “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” referans alınarak işletmeler çalışma alanlarını bu yönetmelikte yer alan kriterlere uygun hale getirmelidir. Patlayıcı ortamlara ait yer sınıflandırılması yapılarak incelemelerde bulunulur. (Elektriksel düzeyde patlama kaynakları, kıvılcım oluşumları, yanıcı materyaller, elektrostatik boşalma, sürtünme nedeniyle oluşan yüzeyler vb.)

            Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretimini yapan firmalar ATEX belgesi almak yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu firmalar ürünlerine aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip kalite standartı olan CE işaretinin de konulması son derece önem arz etmektedir. ATEX belgesinin kapsamı geniş olmakla birlikte içeriğinde, patlayıcı ortamlarda yer alan ve kullanılan bütün ekipmanlar dahildir. (kişisel koruyucular, kontrol ekipmanları, koruma aygıtları ve cihazları vb.) ATEX belgesinin kapsamı geniş olmakla birlikte, ekipmanlar üzerinde uygulanacak deney ve test sonuçlarından dolayı belgelendirme süreçleri uzun sürmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir