Genel

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF)

TMGD Mühendislik Guvenlik Bilgi Formu Nedir

Güvenlik Bilgi Formu

GBF, bir kimyasal maddenin üretim, depolama, taşıma, paketleme ve nihayetinde atık haline geldiğinde doğadan nasıl uzaklaştırılması gerektiği hakkında bize bilgi veren formdur. Amerika’da Madde Güvenlik Bilgi Formu, (Material Safety Data Sheet, MSDS) Avrupa birliğinde Güvenlik Bilgi Formu, (Safety Data Sheet, SDS) Türkiye’de Güvenlik Bilgi Formu olarak bilinmektedir.

Avrupa birliği, ilk 1991 yıllında 91/155/EEC sayılı Direktif ile MSDS/ GBF’nin içeriğini yayımlandı. Ülkemizde ise ilk olarak 11/07/1993 tarih ve 21634 sayılı Resmî gazetede yayımlanan “Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği” ile GBF yayınlanmıştır. 13.12.2014 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29204 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”, içerik ve yönetim açısından Avrupa REACH Yönetmeliğinin Ek-II si ile uyum sağlamaktadır.   

Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliğe göre, bir GBF/SDS/MSDS 16 başlığın yanı sıra yönetmelikte belirtilen 48 alt başlığı da içermelidir. Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayanın iletişim bilgileri, yeterlilik belge tarihi ve numarası 16. bölüme yazılmalıdır. Yönetmelikte, GBF hazırlayan kişi TÜRKAK’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan sertifikalı olmalı ve sertifikaların geçerlilik süresinin 3 yıl olduğu gibi sınava ve belgelendirmeye yönelik detaylar belirtilmiştir.

Formda fiziksel ve kimyasal özellik bilgilerini, potansiyel tehlike bilgilerini, koruyucu önlemleri, depolama ve nakliye önlemlerini, dökülmelerin veya kazara maruz kalmanın nasıl ele alınacağını içeren acil durum prosedürlerini, imha önerilerini ve üretici iletişim bilgilerini içerir bu nedenle malzeme hakkında bilgiye çabuk erişim sağlamaktadır. Kimyasalın ilk imalatından veya ithalatından sonra ve bir işyerine ilk tedarik etmeden önce mümkün olan en kısa sürede hazırlanmalıdır. GBF hakkındaki bilgiler, güvenli ürünlerin seçimine ve işverenlerin ve çalışanların ürünleri güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. GBF’ler tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanır. Piyasaya arz edilen madde veya karışımın Güvenlik Bilgi Formları, tedarikçi tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığının Online Çevre Bilgi Sistemi içerisindeki ilgili bölüm kullanılarak bildirilmelidir.

REFERANS

T.C. Resmî Gazete, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları, 13.12.2014, Sayı: 29204, Ankara

Ayrıca Mazleme güvenlik bilgi formu hazırlama sayfamızı da ziyaret etmenizi öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir