Genel

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

TMGD Mühendislik

Çevre Danışmanlığı

Çevre danışmanlık hizmeti; Avrupa Birliği Uyum Yasası bağlamında ülkemizde uygulanan bir mevzuattır. Bu hizmet “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ve ” Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre danışmanlığı yasası çıkarılmış bir yönetmeliktir ve tehlikeli maddeler ile hizmet veren firmaların; çevre danışmalık firmalarından danışmalık hizmeti alması gerekmektedir.

Çevre danışmanlığına yönelik hizmet veren ve T.C Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler olan çevre danışmanlık firmaları; 21.11.2008 tarihli 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış olan ve 01.01.2009 tarihinde uygulanmaya başlanan Çevre Denetim Yönetmeliği’nin 6. Maddesi ve 30.07.2019 tarihli 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan ve 30.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  Madde-5” uyarınca işletmeler “çevre danışmanlık hizmeti” almak zorundadır. “Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?” başlıklı bu yazımızda çevre danışmalık hizmeti ve çevre danışmanlık firmalarını ve önemini ele aldık.

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Çevre danışmanlığı; kurumların ya da işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin ve çalışmaların “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygun olup olmadığını değerlendiren danışmanlık hizmetidir. Çevre danışmanlığı kapsamında; tesislerin aylık incelemeleri, yıllık iç tetkik programlarının düzenlenmesi ve takibi yapılmaktadır. Çevre danışmanlığı hizmeti kapsamında;  kurum ya da işletme adına çevre izin belgeleri ve lisans belgeleri başvuru işlemlerini takip edilmesi; başvuruya uygun olarak mevzuata uygun teknik belgelerin hazırlanması gibi hizmetler verilmektedir.

Çevre Danışmanı Kimdir?

Çevre danışmanı; kurum ya da işletmelerin yaptıkları çalışmaların, mevzuata uygun olup olmadığını ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını, önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen görevlidir.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Çevre danışmanlığının önemi her geçen gün artmaktadır. Farklı sektörlerde üretim ya da hizmet sunan işletmeler, kurum ve kuruluşlar tarafından alınan bu hizmet; işletmelerin üretim sürecinde ihtiyaç duydukları çevre ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili olan resmi belgelerin ve izinlerin çıkarılmasını sağlamaktadır. Çevre danışmalığı hizmeti almadan; Çevre Etki Değerlendirmesi gibi protokollerin izin için gerekli olan belgelerini almak oldukça zordur. Gerekli olan belgelere sahip olmayan, gerekli iyileştirmelerin yapılmadığı işletmelerin ve firmaların resmi olarak hizmet vermeleri yasaktır. Çevre danışmanlığı hizmeti kapsamında çevre danışmanlık firması tarafından ilgili işletme adına, Mahalli İdareler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve ilgili Bakanlığa sunulması gereken belgeler ya da işlemlere yönelik olarak çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapmak, gerekli belge ve izinlerin alınması gibi işlemler uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir