Genel

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir?

TMGD Mühendislik

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  kapsamında , ADR’ye göre tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşımacılığı alanında faaliyette bulunan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri ya da birden fazlası ile faaliyet gösterdiklerinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak temin etmeleri zorunlu olan belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” (TMFB) denir. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri işletmelerin gerçekleştirdiği tehlikeli madde faaliyetine göre verilmektedir ve işletmenin faaliyet beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. İşletme, TMFB aldıktan sonra tehlikeli madde faaliyeti ile ilgili bir değişiklik yaptığında bu değişikliği Bakanlığa bildirmeli ve faaliyet türlerini güncelleyerek yeni tehlikeli madde faaliyet belgesi çıkartmalıdır.

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Zorundadır?

  • Tehlikeli maddeler ile faaliyette bulunan; taşıyıcı, dolduran, ambalajlayan, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri ya da birden fazlasını yapan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. 10.04.2014 tarihli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede belirtilen bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü tehlikeli madde ile faaliyette bulunan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri ya da birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır ibaresi kaldırılmıştır. Tehlikeli madde ile faaliyette bulunan işletmeler miktara bakılmaksızın TMFB almak zorundadır.
  • Aynı ticari unvanda faaliyet gösteren Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkez adreslerinin haricindeki şube, bayi, fabrika, imalathane, temsilcilik, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı ya da atölye ve benzeri işletmeler adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir yer için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.
  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve Taşımacılık İşleri Organizatörlüğü yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında taşımacılık faaliyeti gerçekleştirenler de Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

TMFB

Hangi Ürünler İçin TMFB Alınmalıdır?

Tehlikeli madde sınıflarında; Sınıf-1, Sınıf-6 ve Sınıf-7 gruplarında yer alan tehlikeli maddeler için TMFB belgesi alınmalıdır. Ürün miktarının herhangi bir önemi yoktur.

Sınıf-1’de yer alan maddeler patlayıcılar,

Sınıf-6 ‘da yer alan maddeler ve bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler,

Sınıf-7 ‘de yer alan maddeler radyoaktif maddelerdir.

TMFB Belgesi Nasıl Alınır?

TMFB belgesi ile ilgili başvuru ve süreçler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Başvuru için yapılması gereken ilk şey TMFB başvuru dilekçesi ile ilgili müdürlüğe başvurmaktır. Bunun yanı sıra, ticaret sicil gazetelerinin noter onaylı suretleri başvuru dilekçesi ile birlikte müdürlüğe teslim edilmelidir.

Başvuru tüzel kişiler tarafından yapılıyorsa Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek bir kişi tarafından yapılıyorsa oda kayıt belgesi almalıdır. Kişilerin başvurularını onaylamak için ise, imza beyannameleri gerekmektedir. Tehlikeli madde faaliyet belgesi ücreti, her yıl başında yeniden belirlenmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Tehlikeli madde ile faaliyet gösteren işletme-firma 5 yılın sonunda hala faaliyetine devam ediyor ise belgesini güncellemelidir.

TMFB Belgesi Ne Zaman Yenilenmelidir?

Tehlikeli madde faaliyet belgesinin geçerlilik süresi olan 5 yıl dolduğunda faaliyete devam ediliyorsa ilgili belge yenilenmelidir. TMFB’nin yenilenmemesi durumunda taşınma hizmetlerine devam edilemez. Tehlikeli madde faaliyet belgesinin yenilenmesini gerektiren ikinci bir durumda; belgeyi kaybetme ve adres değişikliği durumlarında geçerlidir. TMFB yenileme sürecinde, yenileme işlemin yapabilmek için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’na tehlikeli madde faaliyet belgesi Ek-3 Raporu hazırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır.

TMFB Belgesi Neden Önemlidir?

  • Tehlikeli maddelerin belgesi, iş ve işçi güvenliğini sağlar.
  • Tehlikeli maddelerin olası zararlarını en aza indirir.
  • Taşınma esnasında meydana gelecek çevresel sorunları azaltır.

TMFB Almak İçin Kimden Destek Alınmalıdır?

Tehlikeli madde faaliyet belgesi, her tehlikeli madde için ayrı olarak düzenlenmesi gereken önemli bir belgedir. Belli bir standart olmadığından her tehlikeli madde kendi kapsamları ile incelenmelidir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren firmalar, TMFB hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Tehlikeli maddeleriniz ADR mevzuatına uygun biçimde taşınmasını sağlamak ve tehlikeli madde faaliyet belgelerinizi oluşturma sürecinde destek almak için sektöründe öncü TMGD TR Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca tehlikeli maddelerin kayıt ve takibi ile ilgili Kimyasal kayıt sistemi sayfamızı incelemenizi önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir