Genel

Sağlık Sektöründe TMGD’nin Önemi Nedir?

TMGD Mühendislik

Sağlık Sektöründe TMGD’nin Önemi Nedir?

Hastaneler, ilk yardım merkezleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri, laboratuvar ve sağlık ocakları gibi sağlık hizmet sunan kurum ve kuruluşlar; tehlikeli maddeler bulundurulan ve tehlikeli madde içeren ürünler kullanan yerler arasında yer almaktadır. Sağlık kuruluşları da  TMGD hizmeti yani tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması zorunludur. Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların tamamı ADR yönetmeliğine uymak zorundadır.

Sağlık Sektöründe Yer Alan Tehlikeli Maddeler Nelerdir?

 • Bulaşıcı maddeler
 • Basınçlı tüpler
 • MR, tomografi, röntgen gibi radyasyon yayan maddeler
 • Reçeteli ilaçlar
 • Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar
 • Kanserojen maddeler

sağlık sektöründe yer alan başlıca tehlikeli olarak nitelendirilen maddelerdir.

Sağlık Sektöründe TMGD’nin Kapsamı

Bir takvim yılında 50 ton ve üzeri tehlikeli madde ile faaliyette bulunan işletme, kurum ve kuruluşların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yani TMFB sahibi olması zorunludur. TMFB hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Sağlık alanında hizmet veren hastane, sağlık ocağı gibi kurum ve kuruluşlar ya da ilaç fabrikaları sınıf 1, sınıf 6 ve sınıf 7 kategorisinde yer alan tehlikeli maddeler ile faaliyette bulunan işletmeler; madde miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde faaliyet belgesine sahip olmalıdır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sınıf 6.2 Genelgesi 17.08.2017 tarih ve 2017/TMKTDGM-04/TMFB ”ne göre hastaneler TMFB almak ve TMGD bulundurmak zorundadır.

Sağlık Sektöründe Tehlikeli Madde Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Sağlık sektörü, yani hastane, sağlık ocağı, tıp merkezi, laboratuvar gibi sağlık kurum ve kuruluşları tehlikeli madde ve tehlikeli madde içeren ürün içeren maddelerin kullanıldığı alanlardır. ADR kapsamında sağlık kuruluşları; bulaşıcı maddelerin yanı sıra farklı tehlikeli madde risklerinin de mevcut olduğu alanlardır. Sağlık kurumlarında bulunan kimyasallar, temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar, kullanılan basınçlı gazlar, teşhis ya da  tedavilerde kullanılan radyoaktif malzemeler – insan sağlığı ve güvenliği için tehdit ve risk oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu maddelerin doğru şekilde taşınması, depolanması ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık kurum ve kuruluşunda TMGD – tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için TMGDK yani tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan danışmanlık hizmeti alarak; tehlikeli madde ya da tehlikeli madde içeren materyallerin doğru biçimde taşınması, depolanması ve paketlenmesi sağlanır.

İnsan sağlığı ve güvenliğine, çevre güvenliğine ve bulunduğu alandaki diğer maddelere zarar verme riskini minimalize ederek güvenliğin sağlanması için önemlidir.

Sağlık Kuruluşlarında Tehlikeli Madde Yönetimi

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında da tehlikeli maddeler ile faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi; bu maddelerin taşınmasında depolanma sürecinde yönetmelik ve mevzuatlara uygun faaliyetler gösterilmelidir.
 • Tehlikeli maddelere yönelik bilgiler kaynak olarak MSDS yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ndan  edinilmeli ve teyit edilmelidir.
 • Tehlikeli maddeler kaynaklı meydana gelebilecek kaza durumlarını, bu maddelerin zararları, maddenin içeriği ve önlemlere yönelik bilgi kaynağı oluşturulmalı.
 • Sağlık kuruluşunda bulunan tehlikeli maddelerin uygun koşullarda depolanması sağlanmalıdır.
 • Tehlikeli maddelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına getirilmesi, depolanması ve atıklarının çıkışlarının yapılması sürecinde izole alanlar kullanılmalıdır.
 • Tehlikeli maddeler ya da içeriğinde tehlikeli madde bulunan malzemeler; doğru maddeler ile bir arada bulundurulmalı, bir arada bulunması sorun yaratabilecek maddeler ayrı ayrı ambalajlanmalı ve depolanmalıdır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan tehlikeli maddelerin risklerini en aza indirmek ve sağlık kurum ve kuruluşlarınızda güvenle faaliyet göstermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. TMGD TR Mühendislik olarak alanında uzman ekibimizle güvenilir hizmet vermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir