Genel

GHS / CLP

TMGD Mühendislik ghs clp nedir

GHS / CLP

            GHS/CLP işaretleri, Küresel Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi anlamına gelmektedir. Öncesinde kimyasalların kullanımında ülkelere göre farklı etiket ve işaretlerin kullanması karışıklığa neden olmaktaydı. Bu sebeple 1992 yılında Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD) öncülüğünde bütün dünyada geçerliliği olan kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlemesi kapsamında GHS/CLP işaretlerinin çalışmaları başlamıştır. 2013 yılından itibaren de Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Türkiye’de “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu işaretler kullanılmaktadır.

            Kimyasallara hangi etiket ve işaretlemeler yapılacağı, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet/ MSDS) referans alınarak belirlenmektedir. Bu form 16 bölümden oluşmakta olup, kimyasal kullanıcısına üretici firma, içerik, ilkyardım, depolama, taşımacılık bilgileri vb. konularda bilgi vermektedir. Kimyasal kullanılmadan önce kullanıcı tarafından bu formun okunması ve incelenmesi önem arz etmektedir.

            GHS/CLP işaretleri, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına Yönelik REACH Yönetmeliği’nin de içeriğinde yer almaktadır. CLP yönetmeliğinde eskiden olduğu gibi kimyasalların sınıflandırılması ve buna uygun olarak etiketlemelerinin yapılması önemlidir. CLP’ sınıflandırma ve etiketleme kriterlerinin dışında zararlılık sembolleri ve zaralılık-önlem ifadeleri de yer almaktadır. CLP ile birlikte KKDİK kapsamında kimyasallara ait envanter bildirimleri gibi başka yükümlülükler de eklenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir